Agenda

05/03/2020

Uitnodiging openbare verdediging doctoraal proefschrift Helder Maertens

Titel van het doctoraat: Leidt het gebruik van desinfectiemiddelen in de veehouderij tot selectie van antimicrobiële resistentie?

Samenvatting proefschrift

Desinfectiemiddelen worden in de dierlijke productie ingezet voor de ontsmetting van stallen en de stalomgeving. Het gebruik is van belang in de bestrijding van zoönosen en de preventie van dierziekten. In de wetenschappelijke literatuur zijn er echter aanwijzingen dat het gebruik van ontsmettingsmiddelen een verminderde ontsmettingsmiddelgevoeligheid tot gevolg kan hebben en ook resistentie tegen antibiotica zou kunnen bewerkstelligen. Er is echter meer inzicht nodig in de relatie tussen het gebruik van ontsmettingsmiddelen en de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie onder praktijk-omstandigheden.

De voornaamste doelstellingen van deze thesis waren (i) het effect van verschillende reinigings- en ontsmettingsparameters op de stalhygiëne nagaan, (ii) het (repetitief) gebruik van ontsmettingsmiddelen en hun impact op antimicrobiële resistentie in de praktijk evalueren en (iii) het effect onderzoeken van blootstelling aan subinhibitorische concentraties van ontsmettingsmiddelen op de antibioticagevoeligheid en transfer van antibioticaresistentiegenen.

Waar en wanneer?

De verdediging vindt plaats op donderdag 5 maart 2020 om 17u00.

Auditorium B
Faculteit Diergeneeskunde
Salisburylaan 133, Merelbeke

Na de verdediging volgt een receptie (opgelet: inschrijving vereist).

Inschrijven

Indien u de receptie wenst bij te wonen, gelieve in te schrijven vóór maandag 2 maart via
https://forms.gle/NEyYPDdL3HgvcXYC7.

Uitnodiging