Agenda

4-5/06/2020

Uitgesteld - Veterinair Congres: "Where Engineering Meets Vererinary Medicine"

Dit congres wordt uitgesteld
Aula complex - UGent
ILVO ontvangt en mede-organiseert de workshops op dag 2 van dit internationaal congres.

Where engineering meets veterinary medicineEngineering, automatisatie en mechanisatie maakten schaalvergroting mogelijk. Aandacht voor functionele kenmerken en de introductie van genomics zorgden ervoor dat onze koeien steeds beter en efficiënter worden. Ook de voedergewassen verbeterden kwalitatief en kwantitatief. Nieuwe inzichten over de verwerking ervan in de koe zorgen voor een toegenomen voerefficiëntie. Preventieve diergeneeskunde en slimme diagnostiek maakten het mogelijk om ook grotere koppels gezond en dus werkbaar te houden.

Met dit congres willen we de Nederlandstalige rundveedierenarts en ingenieur bereiken.

Programma en sponsoring