Agenda

11/02/2020

VVSG Voedseldag

Breng je gemeente op smaak!

Programma

9.30 tot 10.30 uur | SESSIES en INSPIRATIEMARKT | BLOK 1

1.1. Een actief grondbeleid voeren voor lokale landbouw

Voedsellandschappen is een nieuw programma dat bijdraagt tot het vrijwaren van de open ruimte door een samenwerking te stimuleren tussen landbouwers onderling en tussen landbouwers en het lokaal beleid. Brussels Architecture Workroom licht al een tipje van de sluier op. ILVO schetst de problematiek m.b.t toegang tot grond en de eventuele oplossingsrichtingen. De Landgenoten en de gemeente Lanaken hebben het over het potentieel van jouw gemeentegrond(en) voor een lokaal en duurzaam landbouwbedrijf.

1.2. Voedsel lokaal aankopen, hoe doe je dat?

De Vlaamse overheid heeft als doel gesteld om 100% duurzame overheidsopdrachten uit te schrijven tegen het jaar 2020. Nemen jullie als lokaal bestuur ook deze voortrekkersrol in ? En proberen jullie ook de scholen of zorgsector te ondersteunen in deze evolutie? Het Steunpunt duurzame overheidsopdrachten, Rikolto, AZ Zeno en Coduco zetten je op weg naar de 100%.

1.3. Aan de slag met voedseloverschotten

Korte inspiratiesessies geven je mee hoe je voedseloverschotten kan terugdringen in jouw gemeente: met o.a. Ovam, Foodwin, Buurtfruit Gent, ...

 

9.30 tot 12 uur | WERKBEZOEK en WORKSHOP | BLOK 1&2
10.45 tot 11.45 uur | SESSIES en INSPIRATIEMARKT | BLOK 2
LUNCH
13 tot 14 uur | SESSIES en INSPIRATIEMARKT | BLOK 3
13 tot 15.15 uur | WERKBEZOEK en WORKSHOP | BLOK 3&4
14.15 tot 15.15 uur | SESSIES en INSPIRATIEMARKT | BLOK 4

Meer info