Agenda

11 en 18/12/2019

Vleesveecongres 2019

Uitdagingen en kansen voor de vleesveehouderij
We kunnen er niet meer omheen, de land- en tuinbouwsector is in volle evolutie. Dit is ingegeven door de diverse wereldvraagstukken zoals de klimaatopwarming, de toenemende wereldbevolking, de uitputtende hulpbronnen … Zowel vanuit politieke als wetenschappelijke hoek roept men op tot transitie naar een duur-zaam landbouw- en voedingssysteem. Niet alleen het beleid maar ook nieuwe trends in het voedingspatroon dwingen de professionele vleesveehouder mee te evolueren. U kunt maar beter goed geïnformeerd zijn.
Met dit congres wensen de organisatoren een positieve bijdrage te leveren voor het succesvol uitbaten van een vleesveebedrijf.
Woensdag 11 december: Paal 26 Gand-Café, Paalsesteenweg 240, 3583 PAAL
Woensdag 18 december: Salons Mantovani, Doorn 1, 9700 OUDENAARDE

Programma

09u30 Ontvangst met koffie

10u00 Verwelkoming

10u05 Dierenwelzijn: hete hangijzers in de veehouderij – Dirk Lips

10u50 Klimaatimpact vleesproductie: knelpunten en kansen voor de Vlaamse vleesveehouderij – Karen Goossens (ILVO)

11u35 Fokkerijkeuzes: kijken en/of weten? – Wim Veulemans (CRV)

12u05 Broodjesmaaltijd met soep

13u15 Besnoitiose: nieuwe dierziekte met economische impact op de Vlaamse vleesveehouderij – Koen De Bleecker/Evelyne Van de Wouwer (DGZ)

14u00 SenseHub Beef, een koemonitoringsysteem dat ALLES ziet, en dus zorgt voor extra rendement – Kees Pols (Allflex)

14u45 Pauze

15u15 Eiwithoudende gewassen: enkele aspecten van de teelten luzerne, gras/klaver, veldbonen en soja – Thijs Vanden Nest (ILVO)

16u00 Einde

Deelname

Kostprijs: €15 per persoon (betalen via bancontant bij de inschrijving)

INSCHRIJVEN ten laatste tegen 6 december 2019!

Meer info

Laurence Hubrecht / T 0473 83 70 60 / @ Laurence.Hubrecht@lv.vlaanderen.be
Andries Colman / T 0492 23 92 18 / @ Andries.Colman@lv.vlaanderen.be