Agenda

16-17/05/2019

SUMARiS Management Conference

KEIFCA organiseert een tweedaagse meeting in Canterbury. Doel is om Europese belanghebbenden in de roggenvisserij in de Noordzee en het Engels Kanaal samen te brengen. Zij zullen discussiëren over het huidige beheer van roggenpopulaties, en een lijst opstellen van mogelijke maatregelen binnen de geplande grensoverschrijdende beheerstrategie.

Alle belanghebbenden binnen elk van de partnerlanden worden vriendelijk uitgenodigd om hun standpunten en beweegredenen te komen voorstellen.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Katie Woods (katie.woods@kentandessex-ifca.gov.uk) en Sarah Rotzetter (sc.rotzetter@fromnord.fr)

Plaats: Canterbury, UK

Meer info over SUMARiS