Agenda

02/04/2019

Recente ILVO-onderzoeksresultaten varkens en pluimvee

Auditorium ILVO-Plant
Caritasstraat 39, 9090 Melle

INSCHRIJVEN kan tot 26 maart 2019

Voormiddag: Voeding

8u15 Onthaal
8u30 Welkomstwoord
8u40 Inschatten van nutriëntenbenutting via NIRS analyses
9u00 Interactie tussen eiwitgehalte in dracht- en speenvoeder op bigprestaties na spenen
9u20 Effect van variërend zoutgehalte op groeiprestaties en mestconsistentie van biggen
9u40 Effect van verteerbaar fosfor op groeiprestaties en botmineralisatie bij biggen
10u00 Herdefiniëren van voederconversieformule via participatief onderzoek

Pauze

10u50 Effect van Zn-bronnen op prestaties en vleeskwaliteit bij vleeskuikens in hittestress
11u10 Kastanjetannines in leghennenvoeder en hun effect op verteerbaarheid en metabolisme
11u30 Effect van voedervorm & RE-gehalte op vleeskuikenprestaties, vlees- & strooiselkwaliteit
11u50 Inkuilen van mengteelten als alternatieve eiwitbron voor biologisch leghennenvoeder
12u10 Testwerking: kies de juiste eindbeer voor jouw bedrijf

12u30 Broodjeslunch + demonstratie van diverse beslissingsondersteundende tools

Namiddag: Productkwaliteit

14u00 Concepten bij vleeskippen, niet noodzakelijk traaggroeiers
14u20 Individuele doding van pluimvee - verschillende methoden toegelicht
14u40 Naar een hoger rendement door het verantwoord verlengen van de legperiode

Pauze

15u20 Effect van berenlijn op groeiprestaties en vleeskwaliteit
15u40 In welke mate beïnvloedt de voederstrategie de smakelijkheid van varkensvlees?
16u00 Evolutie van berengeurcomponenten na immunocastratie

16u20 Netwerkreceptie