Agenda

13/11/2018

Slotevent Pilootprojecten Productief Landschap

Hoe kunnen we de open ruimte in verstedelijkt Vlaanderen versterken via duurzame landbouwontwikkeling?
Vijf jaar geleden startten ILVO, Team Vlaams Bouwmeester, het Departement Omgeving en het Departement Landbouw en Visserij een ambitieus traject op rond die vraag. Uit 28 ingediende voorstellen werden vijf pilootprojecten geselecteerd, waarvoor vervolgens een begeleidingstraject op maat werd uitgewerkt.
Het doel? Op het terrein vijf inspirerende cases uitwerken waar een innovatieve kijk op landbouw gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van een aantrekkelijk landschap en de creatie van een breed maatschappelijk draagvlak. Zowel de partners als de initiatiefnemers, de ontwerpers en de projectregisseurs hebben daar belangrijke lessen uit getrokken. De partners lanceren een manifest met 5 aanbevelingen voor al wie betrokken is bij landbouw en ruimtelijke planning in de 21ste eeuw.
Tijdens dit afrondend persmoment komt u te weten wat die lessen/aanbevelingen zijn en of er een vervolg aan PPPL wordt gebreid.

slotevent PPPL

Programma

10:00 Ontvangst met koffie

10:30 (stipt) - Administrateur-generaal van ILVO Joris Relaes: Waarom PPPL, en komt er een vervolg?

10:35 Voorstelling van de 5 PPPL’s en getuigenissen van de initiatiefnemers, ontwerpers en regisseurs

 • Landbouwpark Tuinen van Stene in Oostende
  schepen Jean Vandecasteele en landschapsarchitect Eli Devriendt van Stad Oostende
 • Hoeve De Kijfelaar in Noorderwijk: landbouwer Bavo Verwimp
 • Dakserre Agrotopia op loods van REO Veiling
  directeur Inagro Mia Demeulemeester en directeur REO Veiling Paul Demyttenaere
 • Hoeve De Waterkant in Herk-De-Stad
  ontwerper Alexander Herrebout (OTO landscape architecture) en landbouwer Patrick Mees
 • Stadslandbouw in Maasmechelen: stedenbouwkundig ambtenaar Johan Vanden Berg

11:00 Bouwmeester Leo Van Broeck en administrateur-generaal van ILVO Joris Relaes in gesprek:
Landbouw en ontwerp, twee werelden die elkaar ontmoet én gevonden hebben in PPPL?

11:10 Elke Vanempten, coördinator PPPL: Welke lessen hebben we geleerd uit PPPL?
Voorstelling van het manifest Productief Landschap met vijf waardevolle aanbevelingen voor iedereen die betrokken is
bij landbouw en ruimtelijke planning.

11:20 Wandeling door de Tuinen van Stene met landschapsarchitect Eli Devriendt als gids

12:00 Netwerklunch met lokale producten

Locatie

Kinderboerderij De Lange Schuur: Stuiverstraat 599, 8400 Oostende

Gratis mits aanmelding: http://bit.ly/pilootprojecten of een mailtje naar elke.vanempten@ilvo.vlaanderen.be