Agenda

13/12/2018

Studienamiddag 'Dierenwelzijn in de veehouderij'

Wetenschappelijk kader, maatschappelijke verwachtingen en wetgeving
Deze studiedag gaat door op donderdag 13 december 2018 in het auditorium van ILVO, Eenheid Plant, Caritasstraat 39, 9090 Melle, België. Inschrijven is noodzakelijk.

Het opzet

De aandacht voor het welzijn van dieren is de afgelopen vijftig jaar in de EU continu toegenomen. In 1986 werden de voorwaarden voor het houden, de handel, het vervoeren, het doden, … van dieren voor het eerst in een wet geschreven (14/08/1986 - wet betreffende de bescherming en het welzijn van het dier). Sindsdien zijn er onder invloed van de maatschappelijke opinie al heel wat aanpassingen aan de wetgeving gebeurd. In diezelfde periode onderging de veehouderij eveneens een enorme metamorfose: een deel van de bedrijven specialiseerde zich in één bedrijfstak en groeide in omvang, een ander deel van de bedrijven koos eerder voor verbreding. De hiermee gepaard gaande technische ontwikkelingen in de veehouderij gingen niet steeds hand in hand met de visie van de maatschappij op een diervriendelijke veehouderij. In een streven naar een duurzame veehouderij is het belangrijk om het spanningsveld tussen de veehouderij en de maatschappij te verkleinen en om een evenwicht te zoeken tussen wat sociaal aanvaardbaar is en economisch efficiënt. Op de studiedag zal na een inleiding van 3 prominente sprekers in het veld van dierenwelzijn, een panelgesprek volgen waarbij de panelleden hun visie zullen geven op ethische en andere kwesties in relatie tot dierenwelzijn bij de productie van dierlijke voedingsmiddelen.

Programma

12u30 Ontvangst met broodjes

13u30 Welkom en inleiding door Bart Sonck, voorzitter van de werkgroep Dierlijke Productie

13u35

  • Dierenwelzijn: hoe monitor je dat?
    Frank Tuyttens, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)
  • Interpretatie van en controle op de wetgeving dierenwelzijn
    Karlien De Paepe, Dienst beleid Dierenwelzijn
  • Hete hangijzers in de veehouderij op het vlak van dierenwelzijn
    Dirk Lips, voorzitter Raad voor Dierenwelzijn

15u20 Koffiepauze

15u50 Panelgesprek met:
Karlien De Paepe, Frank Tuyttens, Dirk Lips, Michel Vandenbosch (GAIA),
Jeroen Dewulf (UGent-Fac. Diergeneeskunde), Guy Vandepoel (Boerenbond),
moderator: Greet Riebbels (ILVO)

16u50 Slotwoord

17u00 Receptie

Waar - Wanneer

Donderdag 13 december 2018 | 12.30u - 17.00u | Melle
ILVO, Eenheid Plant, Caritasstraat 39

Met het openbaar vervoer

Vanaf het Station Gent-Sint-Pieters de bus nr. 43 lijn "Gent Blaarmeersen - Melle Caritas" nemen tot het Psychiatrisch Centrum Caritas (duur bustraject circa 20 minuten). Neem de Caritasstraat richting Melle. De vestiging bevindt zich een 800-tal meter verder in deze straat.

Met de wagen

Komende van E40, afrit 16 (Merelbeke) richting "Faculteit Diergeneeskunde" volgen. Aan de rotonde bij de Faculteit voorbij de ingang van de faculteit de tweede afslag nemen en volgen tot aan de volgende rotonde. Neem daar de tweede afslag (Caritasstraat). Net voor de brug (E40) rechts is de toegangsweg naar de ILVO site.

Komende van E17 in knooppunt Destelbergen de ring rond Gent (R4) richting Eeklo nemen, neem afrit Melle. Kies richting Melle (rechts). Aan de tweede verkeerslichten naar rechts (Geraardsbergsesteenweg). Onder 4 bruggen door, rechts de “Scheldeweg” inrijden (= voor Gontrode
dorp), er staat een wegwijzer “Merelbeke 5”. Neem de eerste straat rechts (Heidestraat). 200 m na een haakse bocht links rijdt u rechts het domein van ILVO Plant op.

Inschrijven

Deelname aan de studienamiddag:

€65 voor niet-leden
€45,50 voor individuele leden ie-net, bedrijfspartners ie-net
€32,5 voor individuele leden <30/>65

Prijzen zijn vrijgesteld van BTW

Inschrijven is verplicht via www.ie-net.be

Inlichtingen

Voor meer info: ie-net vzw • Birgit De Wolf • tel 03-260 08 64 • birgit.de.wolf@ienet.be

Uitnodiging studienamiddag 'Dierenwelzijn in de veehouderij'