Agenda

29/11/2018

Werelddag van de Stedenbouw

Tijdens de Werelddag worden in primeur de resultaten van een VITO-onderzoek over de graad van verspreide bebouwing in Vlaanderen en de daaraan verbonden maatschappelijke kosten en baten voorgesteld. Die inzichten zien we vervolgens als vertrekpunt om samen met enkele sprekers en deelnemers op zoek te gaan naar antwoorden om urban sprawl in Vlaanderen te keren. Kernversterking is zonder meer prioriteit nummer 1 en gaat hand in hand met de transformatie van de versnipperde bebouwing.

Programma

09.00 Ontvangst
09.45 Welkomstwoord. Burgemeester Jan Vermeulen (stad Deinze)
09.55 Inleiding tot de Werelddag. Dagvoorzitter Ann Verhetsel (UAntwerpen/VRP)
10.00 Resultaten studie ‘De kosten van urban sprawl in Vlaanderen' (VITO en Common Ground)
10.50 What can be done to stop urban sprawl? Jochen Jaeger (University Montreal)
11.30 Pauze
12.00 Hoe is het zover kunnen komen? Historische blik op sprawl | Els De Vos (UAntwerpen)
12.25 Visie vanuit Werelddag-werkgroep en reacties van actoren
13.20 Lunch
14.15 Parallelle sessies -> Meer informatie over de parallelsessies

  • Terreinbezoek Deinze 2020.
  • Hoe kunnen we goed gelegen klassieke verkavelingen transformeren?
  • Hoe kunnen we het beste halen uit slecht gelegen verkavelingen?
  • Dorpenbeleid. Snoeien en/of groeien om te bloeien.
  • Dorpen en linten: op zoek naar de gaten.
  • Ontwikkelingsperspectieven voor leefbare steenwegen.
  • Instrumenten voor een kwaliteitsvolle open ruimte. (ILVO is mede-organisator)
  • Aanschouwt eer ge bouwt. Hoe maken we de Vlaming bewust van de nadelige gevolgen van zijn woongedrag?
  • Het ruimtelijk structurerend vermogen van energie.

16.00 Receptie in het stadhuis met o.a. de uitreiking van de Plannings- en Afstudeerprijs

Praktisch

Buurtcentrum De Rekkelinge, Desiré Delcroixstraat 1A, Deinze
De receptie en de prijsuitreikingen zullen plaatshebben in het Stadhuis (Brielstraat 2)
Deelname: €100 (VRP-leden) | €165 (niet-leden) | €20 (student-leden) | €35 (student/niet-leden)

Meer info en inschrijven