Agenda

20/09/2018

Veldbezoek en infomoment rond gras/klaver en rietzwenkgras te Zomergem en Kaprijke

De laatste jaren is er toenemende interesse onder veehouders voor de teelten van gras/klaver en rietzwenkgras onder intensief maaien. Gras/klaver biedt de mogelijkheid om te besparen op kunstmest, maar stelt hogere eisen aan de uitbating dan raaigrassen zonder de klaver. Rietzwenkgras is beter bestand tegen de droogte en realiseert hogere gewasopbrengsten. De voederwaarde daarentegen ligt toch een stukje lager.
Het landbouwonderzoek had reeds ruime aandacht voor beide gewassen. Binnen het project demonstratieproject KOE (Klimaatvriendelijke Ommekeer met Eigen voer) willen we stapje dichter bij de landbouwpraktijk komen door percelen van nabij op te volgen, opbrengsten en voederwaarde te bepalen. Bij dit infomoment brengen we enkele resultaten uit het onderzoek, onze ervaringen op de opgevolgde percelen en horen wij ook graag uw ervaringen.

Dit infomoment vindt buiten plaats, op een perceel gras/klaver en een perceel rietzwenkgras. Deelname is gratis en inschrijving kan via onderstaand e-mailadres.

Meer info?

Thijs Vanden Nest, ILVO
T: 09/ 272 26 74 - thijs.vandennest@ilvo.vlaanderen.be

Programma

13:15 Samenkomst op het perceel rietzwenkgras te Kaprijke
(adres zie verder)

13:30 Rietzwenkgras of raaigras? Combineren met klaver of niet?
Bespreking van de resultaten uit een veldproef van ILVO en UGent.
Thijs Vanden Nest & Alex De Vliegher (ILVO)

Voederwaarde van rietzwenkgras en Engels raaigras in verse en ingekuilde toestand:
Resultaten van 3 percelen in praktijkomstandigheden (2017-2018)
Thijs Vanden Nest & Alex De Vliegher (ILVO)

Discussie: Heeft u interesse in rietzwenkgras? Waarom (niet)? Wat zijn uw ervaringen?

14:30 Verplaatsing met eigen wagen naar het perceel gras/klaver te Zomergem
(adres zie verder)

15:00 Bespreking van de opbrengsten en voederwaarde behaald met gras/klaver in 2 zandleempercelen
onder intensief maaien in praktijkomstandigheden (2014-2017).
Thijs Vanden Nest & Alex De Vliegher (ILVO)

Ervaringen op 2 gras/klaverpercelen onder intensief maaibeheer in praktijkomstandigheden in Kempische zandgronden.
An Schellekens (Hooibeekhoeve Geel)

Ervaringen op 5 gras/klaverpercelen onder intensief maaibeheer in zandgronden van Oost-Vlaanderen:
evolutie in botanische samenstelling (2017-2018).
Thijs Vanden Nest & Alex De Vliegher (ILVO)

Discussie: Heeft u interesse in gras/klaver? Waarom (niet)? Wat zijn uw ervaringen?

16:00 Afsluiting

Rietzwenkgras – Kaprijke

Adres: Antwerpse Heirweg, Kaprijke

U kan de GPS instellen op het kruispunt van de Antwerpse Heirweg met de Gn. M. d'Alcantaralaan te kaprijke. Komende van Waarschoot, neemt u linksaf op dit kruispunt.

Rietzwenkgras - Kaprijke

Gras/klaver – Zomergem

Adres: Meirlare, Zomergem
Op 100m van het kruispunt van de Lievestraat met Meirlare

gras/klaver - Zomergem

Uitnodiging