Agenda

28/06/2018

Studienamiddag 'Grasland: 50 tinten groen'

Grasland is met 248 000 ha het belangrijkste voedergewas in Vlaanderen maar ook talrijke andere functies komen regelmatig in beeld zoals bv. opbouw van organische stof voor behoud van de bodemvruchtbaarheid, het voorkomen van erosie en de koolstofopslag in het teken van het klimaat. Deze studienamiddag ‘Grasland: 50 tinten groen’ richt zich vooral op grasland op het veebedrijf.

De studiedag ‘Grasland: 50 tinten groen’ richt zich vooral op grasland op het veebedrijf.
Hoe maak je van gras een hoogwaardige ruwvoederproductie binnen een intensieve bedrijfsvoering? Welke rol kan grasland spelen als belangrijke bron van organische stof in de bodem? In welke richtingen stuurt de regelgeving het grasland? Vanuit welke hoeken kijkt het huidig onderzoek op ILVO naar grasland?

Waar? ILVO-Plant, Caritasstraat 39, Melle

Programma

13u30: Verwelkoming (J. Relaes - ILVO)
13u40: Inleiding (J. Van Waes - ILVO)
13u50: Gras- en groenvoederonderzoek in de periode 1981-2018 (A. De Vliegher – ILVO)
14u15: Grasland in breed perspectief (D. Reheul – UGent)
14u40: Organische stof management op melkveebedrijven. Het hoe en waarom? (N. Van Eekeren – Louis Bolk Instituut Ndl.)
15u05: pauze
15u25: Grasland 50 tinten groen: vrij te kiezen? (G. Rombouts – Departement Landbouw en Visserij)
15u50: Grasland in het ILVO onderzoek (onderzoekers - ILVO)
16u10: Panelgesprek
16u25: Slotwoord (K. Van Laecke - ILVO)

Deze studienamiddag wordt afgesloten met een panelgesprek en een receptie ter ere van de pensionering van  grasspecialist Alex De Vliegher.

Deelname is gratis maar vooraf inschrijven is verplicht.