Agenda

17/10/2017

Biobedrijfsnetwerk Groenten/Akkerbouw

ILVO is gastheer en werkt mee aan deze infonamiddag.

Focus: Bodembeheer in de biologische groenten & akkerbouw
Doelgroep: biogroentetelers & -akkerbouwers

Samen met Koen Willekens en Victoria Nelissen van ILVO en Lieven Delanote van Inagro, overlopen we tijdens een bezoek aan het ILVO-proefveld wat we het afgelopen jaar bijleerden. Na het proefveldbezoek nemen we de tijd om die kennis ook aan jullie praktijkervaring te toetsen.

Volgende thema’s komen aan bod:

  • Niet-kerende bodembewerking en gebruik van compost
  • Mechanisatie voor het vernietigen van groenbedekkers: ervaring met de rollercrimper op ILVO
  • Bemesten met plantaardige meststoffen/maaimeststoffen

Deze thema’s werden onderzocht in een meerjarig proefopzet waarbij het effect van aanwending van grasklaver (als groenbedekker en als maaimeststof), composttoepassing en niet-kerende bodembewerking onderzocht werd op de stikstofbeschikbaarheid, de gewasopbrengst, het risico op stikstofuitspoeling, de koolstofopbouw en de broeikasgasemissies…

Voorziene timing:

16h15: afspraak op het perceel bij inrit huis nr.54, Scheldeweg, Gontrode. Op het veld stonden dit jaar koolgewassen en het kende een rotatie van prei – knolselder – zomertarwe – aardappelen – witte kool. Op dit veld werd grasklaver als plantaardige meststof ingezet, en werd de rollercrimper uitgetest om een rogge-erwt groenbedekker te vernietigen.
17u 30: Vervolgens zetten we binnen bij een tas soep en een broodje de uitwisseling verder

Praktisch

Wanneer? Dinsdag 17 oktober van 16-20u
Waar? Proefveldbezoek aan inrit scheldweg 54, Gontrode en dan op ILVO, Burgemeester van Gansberghelaan 109, Merelbeke
Kostprijs: €5 leden BioForum, €10 niet-ledenBioForum.
Lid worden kan via: http://www.bioforumvlaanderen.be/nl/aanvraagformulier_lidmaatschap
Inschrijven: www.bfvl.be/bbn_170kt2017, nadien sturen we ook de carpoollijst door.