Agenda

19/12/2017

Studiedag gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling

Op 19 december 2017 organiseert de VLM in het VAC Hasselt de studiedag ‘Gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling: inspirerende verhalen en oplossingen uit de praktijk.’
Die studiedag is het sluitstuk van twee onderzoeken waarbij gebiedsgerichte ontwikkeling centraal staat:

De VLM wil graag de resultaten en inzichten van die onderzoeken met u delen en enkele tools interactief verkennen.

Inschrijving

De deelname aan de studiedag is gratis, maar u moet zich wel inschrijven ten laatste op 30 november 2017. Op het inschrijvingsformulier zal u gevraagd worden om te kiezen tussen twee van de onderstaande workshops.

Locatie

VAC Hasselt: Koningin Astridlaan 50 -3500 Hasselt
Bekijk hoe u het gebouw vlot kunt bereiken.

Programma

​0915 uur ​Onthaal

​09.45 uur ​Welkom en voorwoord

​09.55 uur ​Uitdagingen vanuit het platteland

​11.40 uur ​Burgerinitiatieven voor de open ruimte

​12.05 uur ​Oplossingen vanuit onderzoek

​12.45 uur ​Broodjeslunch

​14.00 uur ​Workshops

​16.00 uur ​Receptie

Workshops

IN DIALOOG MET EN OVER DE OPEN RUIMTE (Els Belmans & Elke Rogge, ILVO)
Visionary is een methode om op een interactieve manier de kansen en bedreigingen (voor de open ruimte) in een streek te bespreken. Aan de hand van een luchtfoto en een aantal vragen over ruimtelijke en maatschappelijke thema's kunt u samen met de andere deelnemers in debat gaan. Zo wordt de complexiteit van de open ruimte in het sterk verstedelijkte Vlaanderen duidelijk en leert u de visie op het platteland en de aanpak hierover van de andere deelnemers aan deze workshop kennen en begrijpen.

BESTUURSKRACHT VOOR DE OPEN RUIMTE (Joris Voets & Filip De Rynck, UGent)
Hoe zijn de gemeenten intern georganiseerd voor hun beleid inzake open ruimte? Open ruimte trekt zich weinig aan van gemeentegrenzen en beslissingen van de ene gemeente kunnen invloed hebben op wat in een andere gemeente gebeurt. Hoe organiseren gemeenten het overleg over hun ruimtelijk beleid, is het zinvol om samen te werken met andere gemeenten? Tijdens deze workshop wordt het debat geopend over de bestuurskracht van gemeenten in hun beleidsmatige omgang met open ruimte.

BELEIDSSTRATEGIE GEBIEDSGERICHTE PLATTELANDSONTWIKKELING: HOE INTEGRATIE EN SAMENWERKING BEVORDEREN?
(Francis Turkelboom & Dieter Mortelmans, INBO)
Deze workshop richt zich op de rol van het beleid om een kwalitatief landschap in Voeren te behouden. Op basis van de bevindingen en keuzes die gemaakt werden door de projectgroep Voeren, werken we in deze workshop aan oplossingen en samenwerkingsverbanden die ervoor zorgen dat de melkveebedrijven in Voeren een toekomstperspectief hebben en dat daarnaast beleidsdoelen kunnen gehaald worden. De onderzoekers pleiten om het institutionele kader te versterken om op landschapsniveau een coherent beleid te voeren.

INSTRUMENTEN VOOR OPEN RUIMTE (Eva Kerselaers & Anna Verhoeve, ILVO)
Het aanbod aan instrumenten voor de open ruimte is zeer breed. Via een handig overzicht en juiste combinaties kunnen heel wat mooie resultaten bereikt worden. De instrumentenatlas en meerdere praktijkvoorbeelden geven inspiratie om zelf aan de slag te gaan. Aan de hand van stellingen discussiëren we tijdens deze workshop over instrumenten om de open ruimte verder te beschermen en ontwikkelen.

MEERWAARDECREATIE VOOR FAMILIALE RUNDVEESECTOR (Erwin Wauters, ILVO)
In deze workshop informeert en inspireert Erwin Wauters u over de mogelijkheden die waardegebaseerde voedselketens kunnen bieden voor enerzijds de leefbaarheid van de (Voerense) landbouwsector en anderzijds het landschap. Dat doet hij aan de hand van een onderzoek waarbij in eerste instantie een aantal bestaande initiatieven (beperkt tot die met producten van dierlijke oorsprong) werden bevraagd. Op basis van die interviews en samen met de internationale literatuur werd nadien een rapport opgesteld met de theorie en principes van waardegebaseerde voedselketens.

METEN IS WETEN. OF TOCH NIET? (Anne Gobin, VITO)
Klimaatverandering kan grote gevolgen hebben, niet alleen door veranderende omstandigheden (zachte winters, meer droogte of wateroverlast, CO2-concentratietoename), maar ook door een toename van de risico's. De onderzoekers wilden met een werkpakket de impact van klimaatverandering op landbouw en natuur nagaan in Voeren. VITO werkte aan een voorstelling van mogelijke klimaatscenario's met veranderingen in temperatuur en neerslag, stemde een lijst met mogelijke klimaatimplicaties af met de stakeholders door middel van een risicomatrix en begrootte de belangrijkste implicaties zodat hiermee rekening kan gehouden worden bij het bepalen van de gewenste toekomstbeelden