Agenda

15-16/09/2016

Twenty-first Conference on Food Microbiology

Voor het zesde jaar gebeurt dit onder het initiatief van de vzw “Belgian Society for Food Microbiology”.

Het symposium zal plaatsvinden op 15 en 16 september 2016 in Brussel – Pacheco zaal, Pachecolaan 13, 1000 Brussel. Het programma vindt u in bijlage. Inschrijven kan on-line via www.bsfm.be.

Net als voorgaande jaren wordt de mogelijkheid geboden om abstracts in te dienen voor de selectie van korte mondelinge wetenschappelijke presentaties (15 min) en posterpresentaties. Graag deden we een warme oproep om hiervoor abstracts in te dienen (meer info op www.bsfm.be – indienen voor 15 juni – datum wordt niet verlengd!).

De lezingen zijn in het Frans of Nederlands met simultaanvertaling. Enkele lezingen zijn in het Engels.