Agenda

19/01/2016

Alternatieve strategieën voor optimaal nutriëntengebruik

Het INEMAD project focuste zich de laatste jaren op het sluiten van de nutriëntencyclus tussen gewas- en dierproductie door middel van innovatieve managementstrategieën. Hierbij wordt belang gehecht aan een nieuwe ‘processing’ schakel binnen het traditionele productiesysteem van gewas- en dierproductie. Deze schakel verwijst naar de bio-gebaseerde industriesector waarin primaire producten worden gebruikt voor het produceren van o.a. hernieuwbare energie en groene bemesting (meer info? http://inemad.eu/nl/).

Wij stellen graag onze belangrijkste resultaten aan u voor én laten ook ruimte voor uw mening.

INEMAD
Wanneer: dinsdag 19 januari 2016

Waar: ILVO, Burgemeester Van Gansberghelaan 115, 9820 Merelbeke

Programma

09u00 - 09u30: Ontvangst met koffie
09u30 - 10u30: Inleiding en belangrijkste resultaten (Prof. Dr. Jeroen Buysse, UGent)
10u30 – 12u00: Keuze uit 3 thematische sessies, met aansluitend tijd voor discussie

  • Thema 1: Mesttransport (Prof. Dr. Jeroen Buysse, UGent)

    In Europa zijn er regio’s met mestoverschotten en mesttekorten. Hoe zouden deze mestproblemen evolueren wanneer er een vrij verkeer van mest mogelijk was? Het huidige mesttransport over de landsgrenzen is administratief en wettelijk moeilijk te organiseren. Deze workshop geeft een aantal resultaten van INEMAD over de wettelijk hindernissen die transport vandaag de dag ervaart, alsook de simulatieresultaten van het mestverkeer bij vrije markt.

  • Thema 2: Meerwaarde van mestverwerkingstechnieken (Jason Van Driessche, Innova Energy)

    Er kan aanzienlijk bespaard worden op afzetkosten indien het eindproduct van de digestaat- of mestver(be)werking wordt afgestemd op de lokale afzetmarkt. Binnen INEMAD zijn hier enkele voorbeelden en toekomstperspectieven voor uitgewerkt. De verwerkingskosten worden momenteel deels gecompenseerd door de warmte-krachtcertificaten. Een bevinding binnen INEMAD toont aan dat deze warmte-kracht steunmaatregel niet noodzakelijk bijdraagt aan een lagere CO2 emissie. Zijn er efficiëntere steunmechanismen denkbaar?

  • Thema 3: Alternatieve bemesting (Prof. Dr. Erik Meers, UGent)

    De laatste jaren werd al heel wat onderzoek verricht naar de bemestingskwaliteiten van bio-gebaseerde grondstoffen. Ook binnen INEMAD werden zulke proeven uitgevoerd. Nochtans is het voor landbouwers niet evident om deze bemesting te gebruiken. We gingen op zoek naar de hindernissen, en onderzochten de voorwaarden waaraan deze groene meststoffen moeten voldoen om bij de landbouwers in de smaak te vallen.

12u00 – 13u00: Broodjeslunch en netwerkmoment

Inschrijven is gratis, maar verplicht vóór 13 januari 2016, door een mailtje te sturen naar lotte.vandyck@ilvo.vlaanderen.be met uw naam, organisatie en de thematische sessie die u wenst te volgen.

Uitnodiging