Agenda

08/10/2015

CriNglooP Collectief studienamiddag: Bodembewust omgaan met koolstof, nutriënten en biodiversiteit

We hebben speciale plannen voor het Jaar van de Bodem! Op donderdag 8 oktober 2015 nodigen wij u uit op onze CriNglooP Collectief studienamiddag: bodembewust omgaan met koolstof, nutriënten en biodiversiteit.
CriNglooP Collectief

Programma: wat krijgt u te horen?

  • Fertiplus: resultaten van composteerproeven, biotoetsen en veldproeven rond compost en biochar
  • Stalmestopslag op de kopakker: hoe risico op uitspoeling beperken en een waardevol product maken?
  • Leven in de bodem? Resultaten van onderzoek rond bodembiologie in de biologische landbouw.
  • Bodembewust omgaan met nutriënten, koolstof en biodiversiteit. Wat gebeurt er op/in de bodem van de zee?
  • Bemestingswaarde van digestaat, gecomposteerde digestaat en verwerkte mestproducten: fosforbeschikbaarheid en stabiliteit van koolstof.
  • Het moeilijke evenwicht tussen bemestingsnormen en C-opbouw in de bodem
  • Op zoek naar biomassa voor de bio-economie: recupereren en valoriseren van gewasresten van korrelmaïs en groenten, en de houtige fractie uit compost.
  • Nutriëntenbalansen en broeikasgasemissies bij verschillende strategieën van bodembeheer in de biologische landbouw.
  • Kunnen we koolstof opslaan in graslandbodems? Resultaten van een lange-termijn-experiment.

Daarnaast worden een aantal recent opgestarte projecten kort voorgesteld.

Praktisch

De demonamiddag begint om 13u (ontvangst vanaf 12u30) en gaat door bij ILVO, Caritasstraat 21, 9090 Melle. Deelname is gratis maar vooraf inschrijven is verplicht.
Inschrijven is niet meer mogelijk, de studiedag is volzet.