Agenda

Ingaven voor augustus 2019

27 en 29/08/2019

Slotstudiedag GOMEROS: oplossingen op erosiegevoelige percelen

Dinsdag 27 en donderdag 29 augustus 2019
GOMEROS draait rond de actieve betrokkenheid van landbouwers bij het meedenken en het experimenteren in praktijkproeven. Het optimaliseren van het teeltsysteem en de praktische uitvoering van de maatregelen op het bedrijf staan hierbij centraal.
Benieuwd naar de oplossingen en nieuwe teelttechnieken die ontwikkeld werden voor groenten en maïs op erosiegevoelige percelen? Kom dan zeker eens langs op één van onze demomomenten.
Om een breed publiek te kunnen bereiken wordt de demo 2 x georganiseerd, zowel in West- als in Oost-Vlaanderen.
Van harte welkom!
lees meer ...

30/08/2019

Uitnodiging openbare verdediging doctoraal proefschrift Jeroen Van der Veken

Titel van het proefschrift: Technieken voor de hybride veredeling van industriële cichorei (Cichorium intybus L.)

lees meer ...