Agenda

Ingaven voor augustus 2012

17/08/2012

Agroforestry: infoavond en bezoek demoperceel

Op deze infoavond wil het Vlaams Ruraal Netwerk informeren over de technische en juridische aspecten van agroforestry. Er wordt speciale aandacht besteed aan de PDPO-subsidiemaatregel voor agroforestry. Geïnteresseerden kunnen voorafgaand aan de infoavond een bezoek brengen aan een agroforestry aanplant van 12 ha agroforestry in combinatie met akkerbouw.
lees meer ...

17/08/2012

Agroforestry: infoavond en bezoek demoperceel

Op deze infoavond wil het Vlaams Ruraal Netwerk informeren over de technische en juridische aspecten van agroforestry. Er wordt
speciale aandacht besteed aan de PDPO-subsidiemaatregel voor agroforestry. Geïnteresseerden kunnen voorafgaand aan de infoavond
een bezoek brengen aan een agroforestry aanplant van 12 ha agroforestry in combinatie met akkerbouw.
lees meer ...

20/08/2012

Cursus over moleculaire veredeling van sweet potatoe

lees meer ...

20/08/2012

Cursus over moleculaire veredeling van sweet potatoe

Advanced Course Modern Breeding Techniques for Improvement of Sweetpotato
lees meer ...

21/08/2012

Openbare verdediging van het doctoraal proefschrift van Mathias De backer

"Karakterisering en detectie van Puccinia horiana op chrysant in het kader van resistentieveredeling en duurzame controle"
Wereldwijd is chrysant (Chrysanthemum x morifolium) één van de belangrijkste sierteeltgewassen. Een bedreiging voor de commerciële chrysantenteelt is Japanse roest, veroorzaakt door de quarantaineschimmel Puccinia horiana. Beheersing van de ziekte gebeurt hoofdzakelijk door middel van preventieve fungicidenbehandelingen, maar duurzamere beheersingstrategieën dringen zich op. Een betere kennis van de diversiteit en biologie van de pathogeen alsook de overerving van resistentie tegen de ziekte in chrysant moet toelaten om duurzamere controlestrategieën zoals begeleide fungicidenbehandeling en resistentieveredeling te ontplooien.
lees meer ...