Agenda

Ingaven voor april 2013

15/04/2013

Workshop plantenfysiologie 'Post-harvest kwaliteit in de tuinbouw'

Het behoud van een goede plantkwaliteit tijdens bewaring of transport is uitermate belangrijk in de tuinbouw. Op deze avond komen er verschillende sprekers aan bod die elk een bepaald aspect hiervan zullen behandelen.
lees meer ...

23/04/2013

Wetenschappelijk seminarie: "Luchtpolluenten in de varkenshouderij: meetstrategieën, impact en mogelijke reductietechnieken"

De afgelopen jaren werd de varkenshouderij aanzienlijk geïntensifieerd, wat leidde tot grotere bedrijven en meer geconcentreerde productieregio's in de EU. Deze evolutie zorgde voor een toenemende bezorgdheid over stalluchtconcentraties en emissies van polluenten zoals ammoniak, fijn stof, broeikasgassen en bio-aerosolen. Belangrijke topics in dit verband zijn o.a. menselijke gezondheid en arbeidsveiligheid, diergezondheid en dierlijke productie, bodemverzuring en opwarming van de aarde. De respectievelijke regelgevingen, zowel op regionaal als internationaal niveau, maken duurzame en technieken voor emissiereductie noodzakelijk.
Tijdens dit seminarie zullen verschillende experten hun onderzoeksresultaten en toekomstperspectieven over dit onderwerp presenteren.
lees meer ...

23/04/2013

Uitnodiging openbare verdediging van het doctoraal proefschrift van Dieter Deryckere

Titel: Development of asymmetric somatic hybridization technology in industrial chicory (Cichorium intybus L.)
lees meer ...

25/04/2013

Uitnodiging Lunchcolloquium Landbouw & Maatschappij - Lynn Van Wezemael: CoPKO-sessie Content Analysis

De eenheid Landbouw & Maatschappij (L&M) van ILVO organiseert maandelijks een lunchcolloquium, waarin leden van L&M of bezoekende wetenschappers hun werk presenteren. Binnen L&M wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethodes. Om de kennis en expertise hierover op te bouwen, werd de Community of Practice Kwalitatief Onderzoek (CoPKO) opgericht. De sessie van 25 april kadert binnen CoPKO en gaat dieper in op het gebruik van de kwalitatieve onderzoekstechniek Content Analysis. Hiervoor hebben we dr. Lynn Van Wezemael uitgenodigd, een ervaren onderzoekster van de Vakgroep Landbouweconomie, Universiteit Gent.
lees meer ...

26/04/2013

Studienamiddag voor varkenshouders en voorlichters "Fijn stof en gassen in vleesvarkensstallen: binnenluchtkwaliteit en emissies"

Sinds 2004 worden nieuwgebouwde varkensstallen verplicht ammoniakemissiearm uitgevoerd. Ook fijn stof en broeikasgassen winnen meer en meer aan maatschappelijke aandacht. Op het ILVO wordt in samenwerking met UGent (Faculteiten bio-ingenieurswetenschappen en diergeneeskunde) sinds een paar jaar intensief en langdurig onderzoek uitgevoerd naar het meten en evalueren van de binnenluchtkwaliteit en emissies. Hierbij wordt o.a. gekeken naar aspecten van arbeidsveiligheid en de gevolgen op het vlak van diergezondheid. Er zal een samenvatting worden gegeven van de resultaten van dit langdurig onderzoek dat werd gefinancierd door het IWT.
lees meer ...