Agenda

Ingaven voor maart 2019

13/03/2019

Masterclasses agroforestry in Vlaanderen

Ben je aan de slag met agroforestry of overweeg je dat? Ben je op zoek naar heel concrete handvaten? Of wil je graag verkennen wat dit teelsysteem kan betekenen voor jouw organisatie, voor ruimtelijk beleid, gebiedsgerichte werking, klimaatengagementen of maatschappelijk gedragen voedselproductie? Neem dan deel aan de FARM-LIFE Masterclasses in 2019.

lees meer ...

13/03/2019

Openbare verdediging doctoraal proefschrift Marianne Hubeau

Titel van het proefschrift: "Het potentieel van agrovoedingsnetwerken in transformaties van het voedselsysteem"

lees meer ...

14/03/2019

Studiedag 'De andere kip'

We merken dat de ‘tradioneel’ gekweekte kip steeds meer onder druk komt te staan. Gelijktijdig zien we alternatieven uit het buitenland in onze winkelrekken liggen. Met het demonstratieproject ‘De andere kip’, onderzoeken we hoe er vanuit een coöperatieve samenwerking een alternatieve vleeskip in de markt gezet kan worden. Dit als alternatief, aanvullend op de traditioneel gekweekte vleeskip.
Naast het uittesten van een 2-tal alternatieve concepten, willen we met landbouwers / pluimveehouders kijken wat in onze buurlanden op de markt is. Deze eerste studienamiddag brengt ons naar de noorderburen. We bekijken er 2 alternatieve stallen. Aansluitend maken we tijd vrij voor discussie en de haalbare mogelijkheden voor de Vlaamse markt.

lees meer ...

15/03/2019

Stakeholder event GEANS

Venue: ILVO, Ankerstraat 1, Oostende (Belgium)

lees meer ...

28/03/2019

Studienamiddag 'Dit is mijn akker - Zijn gewassen en rassen tegen de toekomst opgewassen?'

Wetenschappelijk directeur Johan Van Waes met pensioen - ILVO blikt terug en vooruit

lees meer ...