Agenda

Ingaven voor januari 2013

10/01/2013

Opleidingsdag geur en geurhinder in de veehouderij

lees meer ...

10/01/2013

Studienamiddag Agriflanders - Duurzame ontwikkeling in de landbouw: hoe pakken we het aan?

Zowat alle betrokkenen bij landbouw voelen de nood om duurzaamheid te vertalen in de praktijk. Initiatieven vanuit verschillende hoeken rijzen als paddenstoelen uit de grond. De studienamiddag zoekt een lijn in de concrete acties die vanuit landbouwers, landbouwersorganisaties, wetenschap en overheid genomen worden. We wisselen van gedachten en zoeken een antwoord op de vraag: hoe pakken we duurzame landbouw in Vlaanderen concreet aan?
lees meer ...