Videozone 'Visserij'

Het SUMARiS project

Gedurende drie jaar werken de projectpartners samen om nieuwe technieken voor het terugzetten uit te testen, met als doel het overlevingspercentage van de roggen te verbeteren. Deze studies zullen tevens de kennis over de biologie en de toestand van het roggen bestand in het Kanaal & de Noordzee vervolledigen. Het einddoel is de ontwikkeling van een duurzaam en grensoverschrijdend beheer voor de roggenbestanden.

Oktober 2018


StressChron fish scales

April 2016


Hoeveel pladijzen overleven vangst in een boomkornet? Project Overleving

De methode

ILVO - Innoverend vissen - Ruben Theunynck
Overleving van platvis na teruggooi


Overleving van platvis na teruggooi


Maart 2015


Valduvis

VALDUVIS is een tool om de duurzaamheid van de Vlaamse visserij te meten en zichtbaar te maken. De tool bestaat uit 14 indicatoren (8 ecologische, 3 sociale en 3 economische) die worden gepresenteerd in een ‘duurzaamheidsster’. Aan de hand van visreisgegevens uit het elektronisch logboek (vb. type vistuig, vangstlocatie, vangstsamenstelling, etc.) worden de indicatorscores berekend en wordt een duurzaamheidsster aan de visreis toegekend.

Februari 2015


Viskwaliteit

Om de kwaliteit van verse vis te objectiveren heeft ILVO een KIMscore ontwikkeld (Kwaliteits Index Methode). Die score tussen A naar D geven de officiële viskeurders tegenwoordig in de visveiling aan alle vispartijen. De impact op de vissers (hun praktijk en hun portemonnee) en op de vishandelaars en consumenten is groot.

Oktober 2012