Videozone - 'Veehouderij'

MONICOW - Monitoring van de melkkoe

Sensoren en waarschuwingssystemen maken opgang in de melkveehouderij. We verlangen ook almaar slimmere, meer geïntegreerde, meer gebruiksvriendelijke en zuinige apparatuur.
Om de gezondheid en de vruchtbaarheid in de groter wordende kuddes op te volgen vraagt de sector onderzoek naar een performantere monitoring.

Mei 2018


Kippen met vrije uitloop tussen wilgen

Kippen met vrije uitloop komen vaak maar weinig buiten, wat deels te verklaren is door een gebrek aan goede beschutting. In dit onderzoek werd de combinatie van vrije-uitloopkippen met de productie van korte-omloophout (KOH) bestudeerd.
Oktober 2017Braadkippenhouderij - Achter de schermen bij ILVO-kleinvee

Binnen het kippenhok op ILVO. Van aankomst van de kuikens tot vangen en laden van de braadkippen, dit filmpje geeft een blik achter de schermen van de ILVO voederproeven met braadkippen.
Oktober 2016Kippen met vrije uitloop kiezen natuurlijke beschutting

Braadkippen met vrije uitloop gebruiken vaak hun vrijheid niet, omwille van gebrek aan de juiste soort beschutting. Dit ILVO-onderzoek toont aan dat langzaam groeiende braadkippen zitten liever onder wilgen dan een houten beschutting of onder de open hemel. Ze gaan verder van het kippenhok en tonen meer natuurlijk gedrag.


Oktober 2016


Intensieve melkveehouderij

Diversity on intensive dairy farms in FlandersJuni 2015


Veilig omgaan met mestgassen

Departement Landbouw en Visserij
Tijdens het mest mixen kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen. Tips om te voorkomen dat u of uw vee het leven laten.
www.varkensloket.beMei 2015


Landbouw zonder kleerscheuren

Veiligheid en risico's, daar willen we uw aandacht op vestigen. In de Vlaamse landbouwsector gebeuren jammer genoeg te veel arbeidsongevallen. Ongevallen die vaak zelfs te vermijden waren.
Dit is de start van een bewustmakingscampagne en van een reeks maatregelen, die de landbouworganisaties, de verzekeringssector, de constructeurs, de voorlichters en bedrijfsbezoekers en de landbouwscholen wil nemen.

September 2013


Voorspel pootproblemen van melkkoe - het Gaitwise systeem

ILVO ontwikkelde een technologische loopband voor melkkoeien die heel vroeg een pijnlijke poot of hoef bij een koe kan opsporen. De vroege en automatische diagnose voorkomt dat de schade en de pijn voor de koe en het verlies voor de boer oploopt.

Lees ook het ILVO persbericht


Oktober 2012

Geurlaboratorium

De hoeveelheid geur meten die uit een stal komt (varkens, kippen...) gebeurt met behulp van het geurlaboratorium van ILVO. Stallucht wordt 1000den malen verdund. Getrainde menselijke neuzen geven aan waar de grens ligt tussen wel en niet ruiken. De geurscores zijn o.m. de basis voor reglementeringen rond de betere stal- en ventilatiesystemen.

Oktober 2012