Videozone 'Technologie en data'

DjustConnect!

Met #DjustConnect lanceert ILVO samen met partners AVEVE, Boerenbond, CRV, DGZ (Dierengezondheidszorg Vlaanderen) en Milcobel een deelplatform met een bijzondere missie: dé brug vormen tussen boer & data. Vandaag produceren ontelbaar veel sensoren duizenden verschillende datasets voor onze Vlaamse agrovoedingsketen. Melktemperatuur, oogsttijdstip, bodemkwaliteit, gewasopbrengst… Als deze data gecombineerd worden, levert dit belangrijke nieuwe inzichten op waarmee landbouwers –maar ook de andere schakels in de voedselketen – hun processen kunnen optimaliseren. Dankzij Djust Connect wordt het vandaag een pak efficiënter, transparanter én veiliger om deze data te delen.

GA