Videozone - Studiedagen

Studiedag Varkensloket-ILVO: recentste bevindingen uit hun onderzoeksprojecten in de varkenshouderij - 12 oktober 2017

Studiedag CriNglooP Collectief - 5 oktober 2017

 1. Greet Ruysschaert - Introductie tot studiedag CriNglooP
 2. Bart Vandecasteele - Verandering in kwaliteit bij landbouwbodems
 3. Tommy D'Hose - Meer koolstofopslag onder gras en akkerland
 4. Hui Xu - Bijdrage van maïswortels aan koolstofopbouw ILVO bodem en nutriënten
 5. Jane Debode - Miscanthus stro in duurzame teeltsubstraten
 6. Thijs Vanden Nest - De waarde van nieuwe organische meststoffen
 7. Lisanne Stadig - Kippen met vrije uitloop tussen wilgen
 8. Koen Willekens - Beheer gericht op bodemkwaliteit in een biologisch teeltsysteem
 9. Korte presentaties onderzoek over fosfor, LCA, bodemkwaliteit en teelt van vlinderbloemigen:
  Fien Amery - Verantwoord fosforgebruik
  Lieselot Boone - Gebruik van levenscyclusanalyse (LIfe Cycle Analysis) om de duurzaamheid van plantaardige productie te beoordelen
  Greet Ruysschaert - Bodemverdichting op landbouwbodems ILVO bodem en nutrienten
  Alex De Vliegher - Toepassen van vlinderbloemigen

Studiedag 'ILVO-onderzoek in de pluimveehouderij' - 12 september 2017

 1. Lisanne Stadig - Vrije uitloop vleeskippen en korte-omloophout
 2. Koen De Reu - Microbiologische kwaliteit en voedselveiligheid in de pluimvee keten
 3. Anneleen Watteyn - Onderzoek naar een diervriendelijke methode voor het doden van individueel pluimvee