Videozone - 'Bodem'

MAP-man campagne: ILVO onderzoekt parameters goede bodem

Vlaamse Land Maatschappij - juni 2016

Onder de slogan “Zeg niet te gauw, ’t steekt niet zo nauw!” werd op 21 maart 2016 een sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit gelanceerd. Om de doelstellingen voor waterkwaliteit in Vlaanderen te halen moeten we nu actie ondernemen.

Alle video's rond deze campagne zijn te vinden op http://www.mapman.be/video

Fertiplus

Biochar (g)een wondermiddel voor Europese landbouwbodem!


Oktober 2015


Multisward

Grazen versus maaien in het najaar -- maakt het een verschil voor de uitloging van nitraten? ILVO heeft dit getest.

Mei 2014


Onderzoek naar bodemkwaliteit

ILVO onderzoekt hoe een landbouwbodem duurzaam kan veranderen (verbeteren) door de juiste bemesting, gebruik van compost, en koolstofhoudende biochar. Ook het effect van teeltrotatie en de manier van een bodem te bewerken wordt bestudeerd. Nitraatresidu's, fosfaat, microbieel bodemleven staan centraal.


Oktober 2012