Publicaties

November 2020 - Nota

Nota welbevinden 2020

Rapport ILVO 2020: “Naar een geïntegreerde aanpak voor welbevinden in de Vlaamse Land- en Tuinbouw” In vergelijking met andere beroepscategorieën lijken landbouwers meer risico’s te lopen op vlak van overmatige mentale druk. Klachten blijven in deze sector vrij lang onder de radar. Er is nood aan meer aandacht en wetenschappelijke onderbouwing van de problematiek en zijn oorzaken. In deze studie heeft ILVO het fenomeen overmatige stress bij landbouw(st)ers diepgaand in kaart gebracht.

November 2020 - ILVO mededeling nr 267

Geofish.be: uw selectie van visserijgegevens interactief weergegeven op geografische kaarten

Gert Van Hoey

October 2020 - ILVO mededeling nr 266

Meerwaarde creëren in de biologische landbouw door duurzame combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor pluimvee

Jolien Bracke

October 2020 - ILVO mededeling nr 265

Enhancing a lanice reef report of field trials 2017 - 2020

Alexia Semeraro

July 2020 - Eindbrochure

Eindrapport VEG-CAT - Integrated Vegetable and Cattle Farming

Operationele Groep Oproep 2017June 2020 - ILVO mededeling nr 258

Pulsvisserij Vlaamse kust

Lies Vansteenbrugge

April 2020 - ILVO mededeling nr 262

Paaiplaatsen van tong (Solea solea) in en rond de Belgische visgronden

Gert Van Hoey

February 2020 - ILVO mededeling nr 259

Vlarisub-ringtest November 2019

Fien Amery

December 2019 - ILVO mededeling nr 257

Brongerichte erosiebestrijdingstechnieken bij groenten en maïs

Thijs Vanden Nest

December 2019 - ILVO mededeling nr 256

Brongerichte erosiebestrijdingstechnieken bij groenten en maïs

Thijs Vanden Nest

November 2019 - Rapport

Stikstofbemesting in vollegrondsgroenten: een economische - ecologische benadering

rapport stikstofbemesting VLMDe tot nu toe geleverde inspanningen door landbouwers en tuinders hebben de kwaliteit van het oppervlakte - en grondwater al gevoelig verbeterd, maar stikstofverliezen uit landbouwpercelen blijven in sommige gebieden - vnl. met groenten - nog steeds een probleem. Omwille van het gevoel dat een verlaging van de stikstofbemestingsdosis de opbrengsthoeveelheid en/of –kwaliteit kan verminderen, worden hoge stikstofbemestingsdosissen aan groenten toegediend die vaak in hoge minerale stikstofhoeveelheden in de bodem bij de oogst resulteren.
Bij een verhoging van de stikstofbemesting van lage naar optimale hoeveelheden blijft de hoeveelheid nitraatstikstof die na de teelt in de bodem achterblijft voor de meeste teelten vrij constant. Dit noodzakelijke nitraatstikstofresidu is gewasafhankelijk en blijft meestal vrij stabiel bij toenemende stikstofbemestingsdosissen tot een bepaald breekpunt waarna het nitraatstikstofresidu stijgt. Boven het breekpunt verhoogt het risico van nitraatuitspoeling.
Een te hoge stikstofbemestingsdosis kan ook een negatief effect hebben op opbrengsthoeveelheid en –kwaliteit vb. ziektegevoeliger, ongewenste nitraattoename, voornamelijk bij bladgewassen, en daling van de houdbaarheid.
Om een economisch en ecologisch optimum te vinden, moet er rekening gehouden worden met zowel de opbrengsthoeveelheid en gewaskwaliteit als de nitraatstikstofhoeveelheid in de bodem bij de oogst. Vijfennegentig procent van de maximale vermarktbare opbrengsthoeveelheid wordt als een voorzichtige benadering gezien om stikstofbemestingsdosissen toe te dienen die zowel op economisch als op ecologisch vlak verantwoord zijn.


November 2019 - ILVO mededeling nr 255

Ecologische monitoring havengeul Nieuwpoort i.k.v. bouw stormvloedkering (stormpoort): eindrapport

Gert Van Hoey

Page 1 of 17First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last