Nieuwsoverzicht

Current Articles | Categories | Search

Nieuwsgolf oktober 2014

Beer op het bord. Consumentenacceptatie van vlees van niet-chirurgisch gecastreerde varkens in EU en niet-EU landen.

In 2018 zal er een einde komen aan het onverdoofd chirurgisch castreren van biggen, en kan er vlees met berengeur op de markt komen. ILVO werkte mee aan een Europese studie om, met gelijke metingen in zeven landen, te bepalen tot welke grens de (Europese) consument varkensvlees-met-berengeur accepteert. Ook gingen we na welke andere factoren (naast smaak) een rol spelen in de houding van de consument ten opzichte van de alternatieven voor onverdoofde chirurgische castratie.

campigHet opkweken van niet-gecastreerde beren is een alternatief voor castratie, maar dan moet men rekening houden met een kans op berengeur. Berengeur is een onaangename geur die kan optreden bij bij varkensvlees afkomstig van niet-gecastreerde mannelijke varkens, en wordt voornamelijk veroorzaakt door de stoffen skatol en androstenon. Uit voorgaande studies is bekend dat niet iedereen even gevoelig is voor deze componenten en dat de gevoeligheid kan verschillen van land tot land. We ontwierpen vooraf een betrouwbare proefopzet om de consumentenacceptatie van vlees van intacte beren na te gaan. Vervolgens voerden we deze geharmoniseerde consumentenstudie uit in verschillende 5 Europese landen (Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen en Denemarken) en in twee niet-EU landen die belangrijk zijn voor de export van het Europees varkensvlees, namelijk Rusland en China. De resultaten van de consumentenstudie relateerden we aan de resultaten in verband met gevoeligheid voor de berengeurcomponenten en de houding tegenover de productie van varkensvlees en alternatieven voor onverdoofde castratie. Op basis van de uitgevoerde studie konden geen duidelijke drempelwaarden voor de berengeurcomponenten vastgelegd worden, maar kon wel een preferentiemap opgesteld worden waarmee op basis van oplopende concentratie aan skatol en androstenon het risico op ontevredenheid bij de consument kan worden ingeschat.

Het brede kader van deze studie is het vrijwillig voornemen van de Europese varkenssector om tegen 2018 te stoppen met onverdoofd chirurgisch castreren van biggen. Omschakeling naar de productie van intacte beren is slechts mogelijk als dit soort vlees aanvaard wordt door de consument. Deze studie vormt een eerste stap naar een op Europees niveau geaccepteerde drempelwaarde. Tegelijk verwachten we duidelijkheid omtrent andere factoren die, naast het aspect 'smaak', een rol spelen in de houding van de consument ten opzichte van de alternatieven voor onverdoofde chirurgische castratie. De studieresultaten zijn van grote waarde voor de beleids- en marktkeuzes in de toekomstige productie en handel van varkensvlees.

Financiering: DG SANCO (DGSANCO)
Externe partner(s):

  • Centro Ricerche Produzioni Animali
  • DMRI (Danish Meat Research Institute)
  • IFIP –INSTITUT DU PORC
  • Institut de Recerca I Technologia Agreoalimentaries
  • NAU (Nanjing Agricultural University)
  • Nofima (the norvegian Institute of Food, Fisheries & Agriculture Research)
  • Stichting Dienst Landbouwkundig onderzoek
  • Ugo (University of Goettingen)

Periode: 2012 - 2014
Contact: Sam De Campeneere, Frank Tuyttens, Marijke Aluwé