ILVO in de vakpers

30.09.2020 - Boer en Tuinder

Wat met reststromen van cichoriumgewassen?

In de transitie naar een meer biogebaseerde economie en het streven naar een duurzame agro-voedingsketen, is het beter benutten van reststromen van gewassen een belangrijke piste. Het gebruik van die stromen voor nieuwe, hoogwaardige toepassingen via innovatieve technieken draagt bij tot het sluiten...
lees meer ...

28.07.2020 - PlattelandsTV

Weidemelk

In Vlaanderen is weidemelk is aan een sterke opmars bezig. Weidemelk is melk van koeien die een deel van het jaar grazen op de weide. Minstens 120 dagen per jaar en 6 uur per dag.
lees meer ...

25.05.2020 - Boer & Tuinder

Heeft sorghum potentieel als voedergewas?

Bij ILVO loopt onderzoek dat antwoorden moet geven op bovenstaande vraag. Sorghum is een Afrikaans graangewas met enkele interessante kenmerken. Het is erg geschikt voor teelt onder droge omstandigheden, maar kan als voedergewas op dit moment bij ons nog niet concurreren met maïs.
lees meer ...

07.05.2020 - Landbouwleven

Vijf jaar varkenscampus

Vijf jaar varkenscampus: Ideale combinatie van onderzoek en onderwijs Varkenscampus komt tegemoet aan vragen uit de praktijk
lees meer ...

30.04.2020 - Boer & Tuinder

Aardappelen inschakelen in rundveevoeding

Aardappelen in het rundveerantsoen. Vleesvee in de afmestfase.
lees meer ...

25.06.2019 - VMT Food

Onder de radar blijven bij voedselinfecties? Niet meer!

Nieuwe moleculaire opsporingstechnieken zijn een game changer. Whole Genome Sequencing (WGS) is de nieuw doorgebroken analysetechniek waarmee micro-organismen een zeer gedetailleerde fingerprint krijgen. De techniek is dermate sterk, dat het organismen van elkaar kan onderscheiden tot op stamnivea...
lees meer ...

16.04.2019 - VILT

Wat is voedselpotentieel zeewier/microalgen in Europa?

In een nieuw Interreg 2 Zeeën-project, met de naam ValgOrize, gaan 12 partners uit België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië op zoek naar hoe op een duurzame manier zeewier en microalgen kunnen gekweekt worden die geschikt zijn voor voedseltoepassingen op de Europese markt. Het...
lees meer ...

28.02.2019 - EVMI

Belgen ontrafelen de biofilm

Een sluipmoordenaar, zo wordt de biofilm met recht genoemd. Deze bacteriepakketjes hechten zich aan oppervlakken in de productielijn, zijn moeilijk op te sporen en kunnen een gangbaar reinigingsproces weerstaan. Het Belgische Instituut voor Landbouw- Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en KU Leuve...
lees meer ...

28.02.2019 - VILT

Veehouders kunnen dierenwelzijn scoren met handige app

Boerenbond en het landbouwonderzoeksinstituut ILVO hebben samen een app rond dierenwelzijn ontwikkeld waarmee veehouders op een efficiënte manier hun bedrijf op dat vlak kunnen evalueren. Op basis van de resultaten van de bevraging ontvangen ze van ILVO een evaluatierapport waaruit ze kunnen le...
lees meer ...

15.02.2019 - Susanova

Hoe krijgen we agroforestry van de grond in Vlaanderen?

Er schuilt heel wat potentieel in agroforestry. Toch is de landbouwsector in Vlaanderen afwachtend. In haar doctoraat legt Lieve Borremans bloot welke barrières weggewerkt moeten worden en hoe we de opschaling van boslandbouw kunnen stimuleren. Biedt een Green Deal misschien soelaas?
lees meer ...

Page 1 of 30First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last