Pers en media

In de kijker

Ben jij akkerbouwer en begaan met het klimaat? Doe mee aan de KLIMREK sectorbevraging

Klimaatverandering manifesteert zich onder meer in extremere weersomstandigheden. We kunnen er bijna van uitgaan dat je als akkerbouwer gevolgen ondervond van lange droogteperiodes, hitte, of net extreme neerslag. Hoe ga je daarmee om? Kan je klimaatbewust aan landbouw doen en daar ook slimme econom...

ILVO persbericht

Tegen 2024 gestandaardiseerde methodes voor het meten van plastic vervuiling? EUROqCHARM, met ILVO als Belgische partner, gaat de uitdaging aan

Op Europees niveau afgestemde methodes vastleggen voor de bepaling en opvolging van milieuvervuiling met macro-, micro- en nanoplastics, dat is het ambitieuze doel van het pas gestarte EUROqCHARM. Daarnaast zullen ook blauwdrukken worden ontwikkeld voor standaarden, en zullen aanbevelingen worden ge...

Nieuws

GEANS video runner-up in de Interreg Noordzeeregio videowedstrijd

Tijdens de Noordzeeconferentie op 10 november werden de laureaten van de derde Noordzeeregio videowedstrijd voor lopende projecten bekend gemaakt. Voorzitster Kerstin Brunnström van de Commissie Noordzee feliciteerde de projecten.

Nota

Nota welbevinden 2020

Rapport ILVO 2020: “Naar een geïntegreerde aanpak voor welbevinden in de Vlaamse Land- en Tuinbouw” In vergelijking met andere beroepscategorieën lijken landbouwers meer risico’s te lopen op vlak van overmatige mentale druk. Klachten blijven in deze sector vrij lang on...

ILVO mededeling nr 267

Geofish.be: uw selectie van visserijgegevens interactief weergegeven op geografische kaarten

Gert Van Hoey

ILVO persbericht

Studiedag "Verdienmodellen in de landbouw" levert inspiratie voor meerdere deelsectoren

Verdienmodellen in de landbouw zijn te optimaliseren… als de landbouwondernemers meer focussen op hun markt en klant, als ze al hun geleverde ‘waarden’ bewuster omzetten in opbrengst, als ze slimme samenwerkingen opzetten, en als ze op termijn gaan concurrere...

Nieuws

ILVO lanceert Rantsoentool Melkvee

Op veelvuldige vraag uit de sector ontwikkelde ILVO een rekentool waarmee het rantsoen voor lacterende melkkoeien kan berekend worden. Met dank aan CVB (Centraal Veevoeder Bureau) bevat de tool ook een uitgebreide lijst voedermiddelen met gemiddelde voederwaarde om rantsoenen te simuleren zonder eig...

Nieuws

ESA call around 'Responsible Agritech'

In the framework of the Kick-Start activities programme, the European Space Agency has launched a call titled "Responsible Agritech" in coordination with the ERA-NET Cofund ICT-AGRI-FOOD.

ILVO mededeling nr 266

Meerwaarde creëren in de biologische landbouw door duurzame combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor pluimvee

Jolien Bracke

ILVO mededeling nr 265

Enhancing a lanice reef report of field trials 2017 - 2020

Alexia Semeraro

Page 1 of 118First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

GA