Plantengenetica en fysiologie

Alle details op het ILVO onderzoeksportaal

Translationeel onderzoek

Brachypodium : een kleine plant als model voor voeder- en energiegrassenTranslationeel onderzoek slaat een brug tussen fundamenteel onderzoek en innovatie. Kennis over de genstructuur en –eigenschappen in kleine eenvoudige modelplanten wordt vertaald naar innovatieve praktische toepassingen in cultuurgewassen. Via modelplanten groeit het inzicht in de moleculaire regulatie van plantengroei en –ontwikkeling. ILVO volgt dit onderzoek en werkt eraan mee. De focus ligt op eigenschappen in cultuurgewassen die persistentie (rode klaver), opbrengst (raaigras), verteerbaarheid (raaigras), koude- of droogtestress (cichorei, rozen, raaigras) en plantarchitectuur (azalea) gunstig kunnen beïnvloeden.

Ecofysiologie

ChlorofylfluorescentiemetingenPlanten groeien in functie van hun omgeving. Factoren zoals licht, temperatuur, CO2, relatieve vochtigheid bepalen hun ontwikkeling en gedrag. In het ecofysiogisch onderzoek bestudeert ILVO de respons van een plant op stresssituaties zoals koude en droogte. Het onderzoek maakt gebruik van geavanceerde technieken om ondermeer de fotosynthese-activiteit, verdamping en chlorofyl -fluorescentie te monitoren.

Populatiegenetica

versnipperd boslandschap in Vlaanderen die een effect heeft op ecologie en de genetische diversiteit van plantensoorten die hierin voorkomenIn een collectie van kruisende individuele planten wordt gezocht naar de genetische structuur van een plant. Het evolutieproces in tijd en ruimte van een populatie en ook de genetische diversiteit wordt in kaart gebracht. Deze kennis in wilde populaties kan inzicht geven in het effect van verlies van habitat en habitatfragmentatie, veroorzaakt door menselijk ingrijpen. Dit laatste is een belangrijke bedreiging voor het behoud van de biologische diversiteit. In de veredeling wordt ondermeer populatiegenetica aangewend om inzicht te krijgen in de verwantschappen binnen en tussen verschillende genetische bronnen.


Veredeling

Kruising bij roosVeredeling op ILVO omvat veredelingstechnieken, ontwikkeling van nieuwe cultivars en de aanleg van genenbanken en collecties met pre-breeding materiaal o.a. voor azalea, klaver en grassen. Veredelingsonderzoek op ILVO spitst zich ondermeer toe op verbeterde ziekteresistentie, optimale nutriënten- of waterbenutting. Technieken zoals moleculaire merkers, embryo rescue, polyploidisatie en protoplastenfusie vergemakkelijken het veredelingsproces en maken zelfs interspecifieke kruisingen mogelijk.

Moleculaire tools

Pipeterende handMoleculaire technieken ondersteunen het ontwikkelingsproces van een ras. Landbouwkundige kenmerken worden gekoppeld aan DNA-merkers en DNA expressie profielen (Merkerondersteunende programma’s MAS). Deze technieken laten toe om efficiënter te werken en laten ook toe om de genetische achtergrond van een gewas in kaart te brengen.
GA