ILVO expertisecentrum Landbouw & Klimaat

ILVO brengt meerdere disciplines en onderzoeksgroepen bijeen om op een geïntegreerde manier te werken aan klimaatmitigatie en -adaptatie in de plantaardige en dierlijke landbouwproductie, en aan de ontwikkeling van een koolstofarme economie in Vlaanderen. De duurzaamheid van het volledige landbouwsysteem blijft in het vizier.

Bij planten gaat het onderzoek onder meer over droogteresistente rassen, nieuwe gewassen en exotische ziektes en plagen. De bodemexperts bestuderen de koolstof(opslag) in de bodem Bij dieren focust het onderzoek onder meer op de methaanuitstoot door herkauwers, en op de impact door sojagebruik. In de tuinbouw (serres) kijken we hoe het energiegebruik en dus de CO2 uitstoot omlaag kan. De mariene specialisten monitoren de klimaatverandering in functie van de mariene voedselpiramide van de visbestanden. De ruimte- en plattelandsonderzoekers streven naar kennis over en ontwikkeling van klimaatrobuuste (lees adaptieve) gebieden.

Landbouw en klimaat: FACTS EN FIGURES? ONDERZOEKSTOPICS? PRESENTATIES? Ga naar deze uitgebreide website van ILVO’s EXPERTISECENTRUM LANDBOUW EN KLIMAAT

GA