Gewassen

ILVO heeft geleidelijk een sterke expertise opgebouwd in onderzoek op akkerbouwgewassen (maïs, groenbemesters, voederbieten, aardappelen...), grasland, sierteelt, tuinbouw- , industriële -en energiegewassen. De wetenschappelijke programma’s richten zich op teelttechniek, gewasbescherming, veredeling, genetisch en eco-fysiologisch onderzoek.

Alle details op het ILVO onderzoeksportaal

Nieuwe teelten

Teeltfiches: droogbonen - edamame - goudsbloem - graansorghum - kikkererwt - linzen - miscanthus - oliepompoen - quinoa - rubberpaardenbloem - soja - velderwt - voedersorghum

Landbouwgewassen

landbouwgewassenBij landbouwgewassen wordt ondermeer onderzoek gedaan naar het effect van low-input (minder gewasbeschermings-middelen, minder nutriënten). Teelttechniek, gewasbescherming, veredeling, genetisch en eco-fysiologisch onderzoek gebeurt voornamelijk op volgende gewassen: grassen, klavers, kuil- en korrelmaïs, aardappelen, cichorei, groenbemesters en recent ook de energiegewassen.
Teeltfiches: cichorei - luzerne - quinoa - teeltgids quinoa- klaver - soja - teelthandleiding soja - sorghum - vlas - goudsbloem - rubberpaardenbloem - gras/klaver

Sierteelt

XanthippeDe sierteelt in Vlaanderen wordt door ILVO ondersteund via veredeling en gewasbescherming. Via veredeling, in nauwe samenwerking met de sector, komen nieuwe cultivars van azalea's, sierbomen en rozen op de markt. ILVO-onderzoek op gewasbescherming en het Diagnosecentrum voor Planten helpt met duurzame oplossingen en diagnose van ziekten en plagen.

Tuinbouwgewassen

tuinbouwgewassenHet ILVO-onderzoek op tuinbouwgewassen concentreert zich vooral op gewasbescherming en veredeling. Welke bacteriën, schimmels, virussen, nematoden, quarantaine organismen, en insecten en mijten bedreigen de teelten en hoe beheers je deze problemen? Veredeling is voornamelijk georiënteerd op prei en knolselder.


Energiegewassen

energiegewassenDe teelt van energiegewassen levert een grote hoeveelheid biomassa als mogelijke bron voor de productie van hernieuwbare energie. ILVO voert onderzoek naar de teelt van energiegewassen voor verbranding, biogasapplicaties en tweede generatiebiobrandstoffen. Meer specifiek gaat het om energiemaïs, meerjarig grasland, miscanthus, rietgras, vingergras, …
Teeltfiches: miscanthus

GA