Themawebsites

Voor specifieke thema’s kan je ook op deze websites terecht:

Plant

Diagnosecentrum voor Planten: www.ilvodiagnosecentrumvoorplanten.be (plantenziekten en-plagen)
Keuring spuittoestellen: www.ilvo.vlaanderen.be/keuringspuittoestellen
Spuittechnieken: www.ilvo.vlaanderen.be/spraytechlab
Over de buxusmot: www.sosbuxusmot.be
Belgische rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers: www.ilvo.vlaanderen.be/rassenlijst
Soja telen in Vlaanderen: www.ilvo.vlaanderen.be/soja
Agroforestry in Vlaanderen: http://www.agroforestryvlaanderen.be/
Innovation Clusters Accelerating REmote Sensing: http://www.ilvo.vlaanderen.be/icares
Icares Interreg
Informatiefiches quarantaineorganismen die een bedreiging vormen voor de boomkwekerij
Genetisch gewijzigde aardappelen: www.aardappelziekte.be
BioBoost: https://www.bioboosteurope.com/
Interreg 2 Seas    BioBoost

Voeding

Food Pilot: www.foodpilot.be (productieprocessen voor voeding)
Gebruik van nevenstromen als systeeminnovatie: www.ilvogenesys.be

Dieren

Varkensloket: www.varkensloket.be
Rundveeloket: www.rundveeloket.be
Pluimveeloket: www.pluimveeloket.be
Testwerking eindberen: testwerking.ilvo.be
Herkauwers en broeikasgassen: www.smethane.eu
Kenniscentrum sensoren in melkveehouderij: www.koesensor.be
Vleeskuikens en bestrijding van Salmonella (SalmControl): www.ilvo.vlaanderen.be/salmonella

Visserij

Duurzame vis: www.fish2know.be

Platform / Onderzoek / Ruimte / Systeem / Technologie

Expertisecentrum Landbouw & Klimaat: www.ilvo.vlaanderen.be/elk
Agrolink Vlaanderen: www.agrolink-vlaanderen.be (agro-onderzoekcentra in Vlaanderen)
Pilootproject Productief Landschap: www.productieflandschap.be
Platform voor populatie genomics: www.ilvogenomics.be
Bio-economie: www.ilvo.vlaanderen.be/bio-economie
Horti-BlueC: https://www.horti-bluec.eu/
Horti-BlueC

AgrEUfood: https://www.ilvo.vlaanderen.be/agrEUfood
Interreg Vlaanderen Nederland    agrEUfood