Visserijbeheer (verzamelen van gegevens)

ONDERZOEK

Het verzamelen van biologische, technische, socio-economische gegevens voor het verlenen van advies betreffende de toestand en het beheer van de Belgische en de Europese visserij. Het ondersteunen van onderzoek naar visserijbiologie, bestandsevaluatiemethoden, de dynamiek van mariene ecosystemen en de mogelijke gevolgen van het visserijbeheer op de bestanden en de visserij in se.

DIENSTVERLENING

De dienstverlening is vooral gericht op het verzamelen van gegevens betreffende de omvang van visbestanden en het exploitatie patroon van de commercieel belangrijke soorten. Hieruit vloeien wetenschappelijke adviezen voort, ter ondersteuning van de ontwikkeling en de uitvoering van het Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid ( GVB).

Inventarisatie en opvolging van discards gegevens in kader van duurzaam visserijbeheer vormen hier een onderdeel van.

CONTACT

Els Torreele