NRL melk en melkproducten

ONDERZOEK

Het toepassingsgebied van het NRL Melk en Melkproducten (NRL-MMP) omvat de analyses totaal kiemgetal en het aantal somatische cellen op rauwe melk en de bepaling van de alkalische-fosfataseactiviteit op thermisch behandelde melk en melkproducten, De eerste twee parameters kaderen in de kwaliteitsbepaling van de rauwe melk geleverd door de producent aan de koper (zuivelindustrie). Met behulp van de alkalisch-fosfataseactiviteit kan de goede uitvoering van de pasteurisatie van melk en zijn gebruik in melkproducten nagegaan worden.

DIENSTVERLENING

Het ILVO-T&V werd door het FAVV officieel aangeduid als het NRL-MMP. Dit NRL werd opgericht als een consortium tussen het ILVO-T&V te Melle en het Centre Wallon de Recherches Agronomiques – Département Valorisation des productions agricoles (CRA-W-DVP) te Gembloux.

De taken van het NRL zijn de volgende:

 • Geïnformeerd blijven en de technische competentie op een zo hoog mogelijk peil houden inzake het werkterrein
 • Werken binnen een context van accreditatie voor de laboratoriumanalyses
 • Deelnemen aan internationale interlaboratoriumproeven om de technische competentie van het NRL te doen blijken
 • Het verlenen van wetenschappelijk, technisch en algemeen advies aan het FAVV
 • Technisch en wetenschappelijk advies verstrekken aan de door het FAVV-erkende laboratoria
 • Wetenschappelijke en technische opleidingen (workshops/infovergaderingen) uitwerken en organiseren voor de FAVV-laboratoria en FAVV-erkende laboratoria
 • Contacten onderhouden met het European Reference Laboratory (EU-RL) Milk and Milk products en eventueel andere EU-RLs die betrokken zijn bij het toepassingsgebied van het NRL
 • Het evalueren, valideren en accrediteren van nieuwe analysemethoden en de ontwikkeling van nieuwe methoden
 • Organiseren van stuurgroep en communicatiegroep bijeenkomsten voor en met het FAVV, de door het FAVV erkende laboratoria en laboratoria die voor erkenning in aanmerking komen
 • Het organiseren van nationale ringtesten voor de laboratoria van het FAVV, de door het FAVV erkende laboratoria en laboratoria die voor erkenning in aanmerking komen, met als doel de methoden en de analysere¬sultaten in die laboratoria te harmoniseren
 • Een actieve rol spelen bij crisissen en incidenten door technisch en weten¬schappelijk advies te verlenen aan het FAVV

CONTACT

Koen De Reu