NRL allergenen

ONDERZOEK

Aan het NRL-Allergenen gerelateerd onderzoek omvat de ontwikkeling en implementatie van methoden en procedures voor het opsporen van voedselallergenen van plantaardige of dierlijke oorsprong in de voedsel- en voederketens. In het bijzonder worden alternatieve benaderingen onderzocht voor de productie van antilichamen bruikbaar voor de detectie van voedselallergenen.

DIENSTVERLENING

  • Analyse van routinemonsters met methoden die reeds geaccrediteerd zijn of in het proces van accreditatie zijn. Bepaling van de aanwezigheid van voedselallergenen in de voedselketen
  • Beheer van het laboratorium overeenkomstig de normen van de BELAC- accreditatie, ontwikkeling van procedures en validatiedossiers alsook andere ad hoc documenten
  • Evalueren van nieuwe analysemethodes, bvb. door deelname aan interlaboratoriumtesten. Ontwikkelen, verbeteren en valideren van methodes (en referentiematerialen) voor analyses behorend tot het toepassingsgebied van het NRL
  • Deelnemen aan internationale interlaboratorium proeven voor het aantonen van de technische competentie van het NRL.
  • Organisatie van ringonderzoeken op nationaal niveau; d.i. voor de laboratoria van het FAVV, de door het FAVV erkende laboratoria en laboratoria die voor erkenning in aanmerking komen
  • Technisch en wetenschappelijk advies verstrekken aan het FAVV
  • Technisch en wetenschappelijk advies verstrekken aan de door het FAVV-erkende laboratoria en antwoorden op de technische en wetenschappelijke vragen gesteld door de “stakeholders” van het NRL via het FAVV
  • Wetenschappelijke en technische opleidingen uitwerken en organiseren voor de FAVV-laboratoria en de door het FAVV-erkende laboratoria.
  • Organiseren van stuurgroep en communicatiegroep bijeenkomsten voor en met het FAVV, de door het FAVV erkende laboratoria en laboratoria die voor erkenning in aanmerking komen
  • Een actieve rol spelen bij crisissen en incidenten door technisch en wetenschappelijk advies te verlenen aan het FAVV.

CONTACT

Isabel Taverniers