Kruisbloemige voedergewassen

Stoppelkollen (Brassica rapa L. var. rapa)

Stoppelknollen worden hoofdzakelijk op zandgrond geteeld. Ze worden voornamelijk vers op stal vervoederd. Het beste zaaitijdstip is einde juli en de eerste helft augustus.

cultivar knol-vorm groenblijven loof vorst-resistentie opbrengst
Durmelander rond √√√ √√√ √√
Leielander lang √√

√√√

Bladkool (Brassica napus subsp. napus)

Bladkolen brengen in het algemeen minder op dan stoppelknollen maar laten meer stoppelresten in de grond achter.


cultivar wintervastheid verteerbaarheid opbrengst
Dino √√ √√√ √√
Wilma √√√ √√√ √√
Napoleon √√√ √√√ √√√√

Raap (Brassica rapa subsp. rapa)

Rapen of stoppelknollen vormen een snelgroeiend gewas dat geschikt is als nateelt. Ze zijn geselecteerd naar een gezond blad en grote, gezonde knollen. Rapen zijn minder vorsttolerant en worden beter tijdig gezaaid (tot half augustus). Zo leveren ze groenvoeder in de herfst en vroege winter. De ILVOrassen zijn opgebouwd met onder meer de robuuste
landrassen zoals ‘Leielander’ en ‘Durmelander’.


cultivar knolvoet-
resistentie
opbrengst
Durmelander √√√
Dynamo √√ √√
Leielander √√√ √√
SF Envy √√ √√
SF G2 √√ √√