Klavers

Witte klaver (Trifolium repens L.)

Witte klaver is zeer geschikt voor begrazing in mengteelt met voedergrassen. Witte klaver bindt stikstof uit de lucht en stelt deze beschikbaar voor het gras. Daarnaast is witte klaver ook waardevol in meerjarige maaiweiden samen met voedergrassen en rode klaver. Engels raaigras met witte klaver levert meer kilo’s drogestof per ha mét een
hoger eiwitgehalte en dit met een lagere bemesting.

Een gepaste uitbating (bemesting, beweiding, maaien) zorgt dat witte klaver voldoende concurreert met het gras zonder te verdwijnen of het gras te overwoekeren.

Net als rode klaver is witte klaver een interessant gewas in het kader van plattelandsontwikkeling en vergroening.

De basiszaadproducties van Melifer 12, Melital 22 en 25, Merida 21, Merlyn 10 en Merwi 1 gebeuren voornamelijk in Nieuw-Zeeland 4.

Rode klaver (Trifolium pratense L.)

Rode klaver is in hoofdzaak geschikt voor maaigebruik. Deze vlinderbloemige wordt gezaaid ofwel in augustus of in het vroege voorjaar en kadert uitstekend in productie van eiwitrijke voeders op eigen bedrijf.

cultivar ploïdie persistentie opbrengst
Avisto (2x) √√√ √√√
Global (2x) √√√ √√√
Lemmon (2x) √√√ √√√
Mercury (2x) √√
Merian (2x) √√√ √√√
Merviot (2x) √√√ √√√
Violetta (2x) √√ √√