Proefinstallaties voor mariene proeven

ONDERZOEK

De proefinstallaties behoren tot verschillende onderzoeksgroepen, namelijk:

  • Onderzoeksgroep Aquacultuur is gespecialiseerd in de biologie van zowel zoetwater als mariene kweeksoorten, de structurele en nutritionele vereisten voor de kweek en optimalisatie van kweektechnieken o.a. met betrekking tot infrastructuur, verbeterde voederconversie, voersamenstelling, waterzuivering, afvalverwerking en –reconversie in polycultuuropstellingen, etc. De onderzoeksruimten zijn hiervoor uitgerust met diverse tanks en recirculatiesystemen evenals met een rechtstreekse zeewaterleiding.
  • Onderzoeksgroep Chemisch milieuonderzoek en ketenbeheersingis gespecialiseerd in het opsporen van chemische contaminanten in mariene matrices zoals sediment, gesuspendeerd materiaal en verschillende biota en het opvolgen van biologische effecten van deze chemische contaminanten.
  • Onderzoeksgroep Biologisch milieuonderzoek is gericht op onderzoek naar de effecten van allerhande menselijke activiteiten (zand/grindwinning, baggerstorten, harde substraten zoals windmolens en pijpleidingen, visserij) op het mariene bodemleven (macrobenthos, epibenthos, demersale vis) en het leven in de waterkolom (zooplankton en de (semi)pelagische vissen).
  • Onderzoeksgroep Technisch visserijonderzoek verricht onderzoek naar de impact van de boomkorvisserij, economische haalbaarheid, ecologische waardering van visserijtechnieken, alternatieven voor de boomkorvisserij, diversificatie van de visserijtechnieken, minimaliseren teruggooi, effecten van klimaatsveranderingen, etc.

DIENSTVERLENING

ILVO - DIER is in het bezit van verscheidene recirculatiesystemen, waarin blootstellingsproeven aan contaminanten of andere stressoren, voederproeven, overlevingstesten of innovatieve aquacultuuropstellingen (bvb. waterzuivering) kunnen gebruikt worden. De systemen zijn met het oog op flexibiliteit zo opgemaakt.

De onderzoeksgroep Aquacultuur heeft 10 bakken (500 l) met een eigen recircualtiesysteem voor algemene doeleinden ter beschikking. Voor voederproeven, overlevingstesten zijn er 11 kleine (120 l) en 2 grote vistanks (2000 l) op één recirculatiesysteem onder gecontroleerde omstandigheden voor licht en temperatuur; 17 kleine vistanks (120 l) op een recirculatiesysteem; 5 grote vistanks (2000 l) op een eigen recirculatiesysteem; en diverse vistanks van enkele liters tot 3000 l, al dan niet met eigen recirculatiesysteem. Voor grote projecten kunnen ook opstellingen op maat gemaakt worden. Naast de kweekinstallaties voor de aquacultuurorganismen zelf beschikt ILVO - DIER ook over een broedhuis voor schelpdieren en ruimtes voor fytoplankton- en artemiakweek. De verhuur wordt contractueel vastgelegd en de prijsbepaling is afhankelijk van de noden (infrastructuur, flow-through of recirculatie, personeel, e.d.).

De onderzoeksgroep Chemische monitoring staat in voor de wetenschappelijke begeleiding en advies inzake chemische milieumonitoring en heeft daartoe een blootstellingruimte met 24 aquaria (60x30x35cm – 50 l) voor blootstellingsproeven met toxische stoffen. Er kan gekozen worden voor manuele of continue verversing (mits nodige aanpassingen). Het blootstellingslokaal staat volledig op zichzelf met eigen zeewatertoevoer, beluchting, lichtprogramma, koeling en afvalcircuit. Afvalwater wordt niet gerecupereerd, maar wel chemisch gezuiverd.

De onderzoeksgroep Biologische monitoring heeft een eigen blootstellingsruimte met een eigen recirculatie- en koelsysteem en bestaat uit 16 cilindroconische tanks (11 l) en 10 kleine vistanks (120 l). Er kan gekozen worden voor flow-through of recirculatie.
De onderzoeksgroep Technisch visserijonderzoek heeft diverse recirculatiesystemen in werking voor het stockeren van dieren (vissen en garnalen) en het uitvoeren van diverse visserijtechnieken: 8 middelgrote vistanks (570 l) en 18 kleine vistanks (100 l). Daarnaast beschikt het over een aparte ruimte met een eigen koel- en recirculatiesysteem. Tevens is er een sleeptank aanwezig met een lengte van 6.6 m x 1.5 m x 0.7 m (7 m³).

CONTACT

Daan Delbare (kweekfasciliteiten) 
Johan Robbens (blootstellingsruimte) 
Kris Hostens (blootstellingsruimte voor niet-chemische stressoren) 
Hans Polet (visserijtechnische installaties)