Uitscheidingsproeven pluimvee

ONDERZOEK

Voor het beleid, de consument en de ganse pluimveesector is het bijzonder belangrijk om zowel de gezondheid van de pluimveestapel als de veiligheid van het eindproduct te garanderen. Om bepaalde ziekten in de pluimveehouderij onder controle te houden is behandeling van de dieren noodzakelijk vanuit rentabiliteit en dierenwelzijn maar anderzijds mag de residu-problematiek niet uit het oog verloren worden vanuit voedselveiligheid. Verder kunnen bv. schimmels (mycotoxineproductie) in voedermatrices een negatieve invloed hebben op de gezondheid van mens en dier, hetzij direct of indirect via carry-over naar dierafgeleide producten. Er is een jarenlange expertise opgebouwd op het ILVO om onderzoek te verrichten omtrent de mogelijke overdracht van residuen naar gevogeltevlees en eieren.

DIENSTVERLENING

Op ILVO-Dier is de knowhow en accommodatie beschikbaar voor het uitvoeren van residuproeven met legkippen, vleeskippen en kalkoenen. Tevens is er de mogelijkheid om experimentele voeders aan te maken.
ILVO-T&V heeft reeds jaren ervaring in de ontwikkeling en validatie van methoden voor het opsporen van residuen van diergeneesmiddelen in dierlijke matrices door middel van vloeistofchromatografie-tandem massaspectrometrie. Er werd een Belac accreditatie bekomen voor het opsporen van coccidiostatica in eieren, vlees en voeder.

CONTACT

Evelyne Delezie, Els Daeseleire