Proefveldwerking

ONDERZOEK

Meer dan 80 jaar is de onderzoeksinstelling reeds actief is de veredeling. Nieuw rassen, vooral grassen en groenvoeders, maar ook sierteeltgewassen (azalea en boomkwekerij) worden door middel van diverse veredelingstechnieken gecreëerd en op hun kwaliteiten getest.
Ook bij de rassenproeven worden nieuwe cultivars gewikt en gewogen t.o.v. diegene die reeds op de markt gebracht zijn. Deze proeven worden aangelegd op 6 à 10 plaatsen in Vlaanderen op verschillende grondsoorten. Diverse parameters worden bestudeerd, gemeten, gewogen, bemonsterd en eventueel in het laboratorium verder geanalyseerd, waarna de beste cultivars worden opgenomen in een rassencatalogus.

DIENSTVERLENING

ILVO-eenheid Plant beschikt over een proefveldnetwerk met homogene percelen, adequate serre-infrastructuur en proefveldmachines. Gezien de vele jaren ervaring en expertise in proefveldwerking, kan op maat van de klant een veld- of serreproef worden opgezet volgens de ‘regels van de kunst’. Een experimenteel design wordt dan uitgewerkt, zodat een statistisch verwerking mogelijk wordt.

CONTACT

Kristiaan Van Laecke