Agrotechniek

De onderzoeksgroep Agrotechniek heeft een ruime expertise inzake landbouwmechanisatie, oogst- en naoogsttechnologie, veehouderijtechniek, energie- en milieutechniek, spuittechniek, melktechniek, monitoring en sturing, beeldverwerking, ICT en automatisatie. Deze specifieke expertise wordt ten dienste gesteld van landbouwers, organisaties, bedrijven en overheden. De combinatie van de aanwezige testapparatuur en –omgeving, wetenschappelijke expertise en een werkatelier voor de uitwerking van prototypen en proefopstellingen is een grote troef.
De dienstverlenende activiteiten omvatten naast referentiewerking voor Luchtemissies en Duurzame Productietechnieken en (erkende) keuringsdiensten (Control, Spuittoestellen) in hoofdzaak technische dienstverlening.

Spuittechniek: metingen en ontwikkeling

Het BELAC geaccrediteerd labo Spuittechniek (197-T-ISO 17025) is gespecialiseerd in de karakterisatie en evaluatie van spuitdoppen en -technieken.

Labo spuittechniek

Contactpersonen

David Nuyttens


Meer over spuittechniekAutomatisatie en ICT

Agrotechniek biedt haar ruime expertise aan inzake ontwikkeling van algoritmen, databeheer en geografische ICT met het oog op automatisatie van processen, verbeterde informatieverstrekking, en ondersteuning van prototype-ontwikkeling.

Graph Gaitwise

Contactpersonen

Koen Mertens, Jürgen Vangeyte


Meer over ICT/automatisatieOntwerp van landbouwmachines

Agrotechniek biedt haar ruime expertise aan in het ontwikkelen (ontwerp, ontwikkeling en prototyping) en aanpassen van machines, vaak voor specifieke niche-toepassingen.

witloofsnijder

Contactpersonen

Jürgen Vangeyte


Meer over ontwerp machinesMetingen stalklimaat en -emissies, emissiearme stalsystemen (gassen, fijn stof en geur)

Agrotechniek voert diverse luchtmetingen uit (ammoniak, fijn stof, geur, broeikasgassen, enz.) om ondermeer uitspraken te doen over het binnenklimaat,de impact op de omgeving (emissies), en de efficiëntie van emissiereducerende technieken. Agrotechniek biedt ook ondersteuning bij de ontwikkeling en evaluatie van ammoniakemissiearme stalsystemen.

stalklimaat en emissies

Contactpersonen

Peter Demeyer, Eva Brusselman


Meer over metingen stalklimaat, stalemissies, ...Mechanische impacten bij aardappeloogst

Agrotechniek biedt expertise aan inzake preventie van mechanische schade tijdens de aardappeloogst d.m.v. het doormeten van de apparatuur (aardappelrooiers, inschuurlijn, was- en sorteerinstallaties) met behulp van een elektronische aardappel.

electronische aardappel

Contactpersonen

Bart Eloot


Meer over mechanische impacten bij aardappeloogstOnderwatergewichtbepaling van groenten en fruit

Apparatuur en expertise zijn beschikbaar om het onderwatergewicht te bepalen van groenten en fruit. Vooral bij aardappelen is dit een belangrijke parameter om de gevoeligheid aan mechanische schade (zoals stootblauw) in te schatten.

Contactpersonen

Bart Eloot

Meer over onderwatergewichtbepaling groenten en fruit

Zoötechnische proeven melkvee

Veehouderij: voeder- en verteringsproeven met Zwartbonte Holstein koeien.
Agrotechniek: opmeten van spenen en (vroegtijdige) kreupelheiddetectie bij koeien a.h.v. analyse van het stappatroon.

Zoötechnische proeven bij melkvee

Contactpersonen

Sam De Campeneere (veehouderij), Stephanie Van Weyenberg (agrotechniek)


Meer over zoötechnische proeven melkveeZoötechnische proeven varkens

Veehouderij: voeder- en verteringsproeven bij biggen, vleesvarkens, zeugen en beren.
Agrotechniek: opvolgen van dagelijks eet- en drinkpatroon van individuele varkens in groepshuisvesting en het bepalen van de gewichtsverdeling tussen de poten van varkens, beide met het oog op vroegtijdige detectie van problemen met gezondheid en productie.

Zoötechnische proeven bij varkens

Contactpersonen

Sam Millet (veehouderij), Annelies Van Nuffel (Agrotechniek)


Meer over zoötechnische proeven varkensEmissies rundvee

Veehouderij: bepalen van de gasemissies bij melk- en vleesvee.
Agrotechniek: advies aan de Vlaamse overheid inzake luchtemissies bij natuurlijk geventileerde stalsystemen (o.a. meettechnieken voor het ventilatiedebiet en gassen).

(Gas)emissies bij rundvee

Contactpersonen

Sam De Campeneere (veehouderij), Nico Peiren (veehouderij), Peter Demeyer (agrotechniek)


Meer over emissies rundvee


GA