Plant, bodem en substraat

ANALYSES

Het fysico-chemisch lab voor minerale bodems, potgrond, bodemverbeteraars en gewassen is een BELAC-geaccrediteerd labo voor plantanalyses (matrix ruwvoeder en energiegewassen voor de parameters: droge stof, ruwe as, N en ruw eiwit, ruwe celstof en celwandcomponenten NDF, ADF en ADL) en bodemanalyses (parameters: organische koolstof, pH-KCl en nitraat- en ammoniumstikstof). Het labo is ook erkend door de Vlaamse Overheid voor bodemanalyses in het kader van het mestdecreet.

Tabel analyses plant, bodem en substraat (PDF)

Kortingen van 10% bij 5-15 monsters, van 15% bij 16-30 monsters, van 20% bij meer dan 30 monsters kunnen toegekend worden bij gelijktijdig aanleveren van de monsters.

Plantbeschikbare en totale concentraties worden gemeten in extracten van planten, bodems en substraten Meting van wateroplosbare suikers in grassen

DUUR VAN ANALYSE

De duur van de analyses worden afgesproken bij afgifte van de stalen.

MOGELIJK GERELATEERD ADVIES

Enkel voor een routine-analyse op substraten worden, indien de klant dit vraagt, streefwaarden vermeld.

RAPPORTERING

Rapporten voor bodemanalyses in het kader van het mestdecreet voldoen aan de wettelijke voorwaarden. De andere rapporten voldoen aan de voorwaarden gesteld in ISO 17025. Specifieke vereisten kunnen door klant gevraagd worden bij afgifte van de stalen.

STAALNAME EN PRAKTISCHE ZAKEN

Het laboratorium voert enkel staalnames uit in het kader van bodemanalyses voor het mestdecreet. Voor andere analyses dient de klant zelf de staalnames uit te voeren.

Voor een chemische routine-analyse op potgrond volstaat een staal van 0,5 l. Voor een fysische analyse op potgrond is minimum 10 l staal vereist. Gebruik een gesloten plastiek zak bij het binnenbrengen van de stalen.

Neem bij het bemonsteren van bodem minstens 15 steken van de bovenste 20-30 cm van de bodem, meng dit materiaal grondig, en breng hiervan ongeveer 0,5 kg binnen in een gesloten plastiek zak.

Voor plantenstalen wordt minimaal 50 g gedroogd en gemalen (1 mm zeef) staal gevraagd. 

CONTACT

Chris Van Waes