Mariene gerelateerde analyses

In het continue streven naar integrale en duurzame kwaliteitszorg in de dierlijke en humane voeding is kwaliteitscontrole een belangrijk item. Dit omhelst verschillende aspecten:

  • Monitoring van de biologische en chemische kwaliteit van het mariene milieu en habitat.
  • Bepaling van contaminanten in het kader van visserij gerelateerd milieubeheer.
  • Samenstelling en productkwaliteit van visvoeders.
  • Samenstelling van visserij- en aquacultuurproducten.

In dit kader zijn correcte en betrouwbare analyses dan ook uitermate belangrijk voor zowel beleidsvoerende instanties, als voor de vis- en veevoederindustrie (als particuliere viskwekers en veehouders). ILVO - DIER heeft daarom al zijn beproevingslaboratoria gegroepeerd in het zgn. “ANIMALAB” of “Animal Marine Laboratory”, die alle overeenkomstig de criteria van de norm NBN EN ISO/IEC 17025 werken. Deze norm en meer algemeen het Belgische accreditatiesysteem BELAC biedt aan beproevingslaboratoria, certificatie-instellingen alsook keuringsinstellingen de mogelijkheid om hun deskundigheid aan te tonen en zich een geloofwaardige referentie te verschaffen op nationaal en internationaal niveau.

Vis (viskwaliteit, authenticiteit, viskarakteristieken en leeftijdsbepaling)

De analyse op vis betreft kwaliteitsparameters zoals vet, eiwit, vetzuren en ook authenticiteit, etc., alsook bewaringsparameters zoals TVB, DMA, TMA etc. Ook worden viskarakteristieken zoals o.a. lengte, gewicht, geslacht en leeftijd bepaald.

Vis

Analysetabel vis


Contactpersonen

Daphné Deloof (viskwaliteit en authenticiteit),
Karen Bekaert / Els Torreele (viskarakteristieken en leeftijdsbepaling)


Marien milieu (zeewater, plastic)

De analyse op zeewater betreft parameters zoals geosmine, algendensiteit, digitale opname, etc.
Daarnaast worden ook testen op (micro)plastics uitgevoerd.

Marien milieu

Analysetabel zeewater
Analysetabel plastic


Contactpersonen

Daan Delbare (zeewater), Daphné Deloof (plastic)


Vistuig

De analyse op vistuig betreft o.a. maaswijdte, trekkracht, etc.

Vistuig

Analysetabel vistuig


Contactpersoon

Maarten Soetaert


Sediment

De analyse op sediment betreft parameters zoals deeltjesgrootte PAK, PCB, etc.

Laboratorium chromatografie D1

Analysetabel sediment

Contactpersonen

Daphné Deloof
Epibenthos

De analyse op epibenthos betreft parameters zoals aantal, lengte, gewicht, geslacht, species, authenticiteit, etc.

Laboratorium Nat

Analysetabel epibenthos


Contactpersonen

Naomi BreineMacrobenthos

De analyse op macrobenthos betreft parameters zoals aantal, lengte, gewicht, geslacht, species, authenticiteit, etc.

Laboratorium microscopie

Analysetabel macrobenthos


Contactpersonen

Jan WittoeckBiota

De analyse op biota betreft parameters zoals PAK, PCB, totale lipiden, etc.

Laboratorium chromatografie D1

Analysetabel biota


Contactpersonen

Daphné DeloofPlankton

De analyse op plankton betreft aantal, species, authenticiteit, etc.

Laboratorium plankton

Analysetabel plankton


Contactpersonen

Daan Delbare, David Vuylsteke