Keuring en certificatie

Melktechniek

Een goede melkinstallatie, werking én onderhoud van de melkmachine zijn van essentieel belang ten einde een goede uiergezondheid van de koeien te kunnen garanderen en melk van een onberispelijke kwaliteit te kunnen produceren. Het onderhoud van de melkinstallaties wordt uitgevoerd door daartoe opgeleide mensen: melkmachinetechnici.

Meer over melktechniek

Spuittechniek

ILVO – T&V – AT is verantwoordelijk voor de uitvoering van de verplichte keuring van spuittoestellen in Vlaanderen (BELAC accreditatiecertificaat 197 – INSP – ISO 17020). Driejaarlijks worden ongeveer 11900 veldspuiten, 1600 boomgaardspuiten en 700 tuinbouwspuiten getest door drie mobiele keuringsteams. Tijdens deze keuringen worden alle onderdelen, die een invloed kunnen hebben op de verdeling van de gewasbeschermingsmiddelen, getest, zoals de manometer, de spuitdoppen, de drukverdeling, de spuitboomstabiliteit, enz.

Meer over spuittechniek

Afstellen en testen van de performantie van landbouwmachines

Agrotechniek test de performantie van verschillende landbouwmachines. Voor nagenoeg elke machine kunnen specifieke tests worden uitgevoerd op vraag van de klant. Voor kunstmeststrooiers en aardappelrooiers is een standaard test beschikbaar.

Meer over afstellen en testen landbouwmachines

Kits voor antibioticabepaling

Op het ILVO-T&V kunnen commerciële screeningstesten voor het opsporen van antibioticaresiduen in melk, honing, vlees, … gevalideerd worden overeenkomstig Beschikking 2002/657/EC van de Commissie en de CRL Richtlijnen voor de validatie van screeningsmethoden voor residuen van diergeneesmiddelen.

Meer over kits voor antibioticabepaling

GA