Kits voor antibioticabepaling

Op het ILVO-T&V kunnen commerciële screeningstesten voor het opsporen van antibioticaresiduen in melk, honing, vlees, … gevalideerd worden overeenkomstig Beschikking 2002/657/EC van de Commissie en de CRL Richtlijnen voor de validatie van screeningsmethoden voor residuen van diergeneesmiddelen.

In het kader van deze validatie kunnen volgende parameters bepaald worden: detectievermogen, test selectiviteit/specificiteit, herhaalbaarheid van reader/test en testrobuustheid.

Kits antibioticabepaling  Kits antibioticabepaling

CONTACT

Wim Reybroeck