Agenda

16/02/2012

Studiedag Flanders Food: 'Aan de slag met Stevia'

Steviolglycosiden zijn goedgekeurd en vanaf begin december 2012 mogen ze ook effectief in voedingsproducten worden toegepast.
‘Aan de slag met stevia’ is erop gericht u wegwijs te maken in de complexiteit van steviolglycosiden en het formuleren met deze componenten. Ondermeer onze praktische ervaringen uit een afgelopen Steviaproject komen hierin aan bod.

In de infosessie wordt ingegaan op de diverse aspecten waarmee bij productontwikkeling dient rekening gehouden: het wetgevend kader, de eigenschappen en kenmerken van steviolglycosiden, de stabiliteit in diverse levensmiddelen. Hierbij worden de complexiteit en uitdagingen geschetst.
Daarnaast staan we ook even stil bij de farmacologische effecten van steviolglycosiden en bij de
‘marktsituatie.’ Bovenal is het de uitdaging om lekkere producten te ontwikkelen, en deze workshop wil u de nodige tools in handen geven om gericht aan de slag te kunnen.

Meer info over deze studiedag

Contactpersoon: Barbara Duquenne