Agenda

28/02/2012

Brainstorm 'Op zoek naar een praktische weg van stro tot brandstof: innovatieve mogelijkheden voor oogst- en verwerkingsmachines'

De interesse in groene grondstoffen als energiebron voor verwarming
neemt toe. Biobrandstof telen is niet alleen duurzaam, maar ook goedkoop. Eén van de mogelijkheden is de teelt en de verbranding van stro in biomassakachels- of ketels. Het kan gaan om stro als restproduct
van de graanteelt of om stro van olifantengras...