Agenda

04/12/2019

Openbare verdediging doctoraal proefschrift Benigna Van Eynde

Titel van het proefschrift: "Ontwikkeling van kweektechnieken voor de intensieve kweek van Crangon crangon en ontdekking van het viroom van de grijze garnaal."

De openbare verdediging zal plaatsvinden op woensdag 4 december 2019 om 16u00 op Campus Coupure, Coupure Links 653, 9000 Gent.

Aansluitend volgt een receptie waarop u van harte welkom bent.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 27 november 2019 aan: benigna.vaneynde@ugent.be.

Abstract van het doctoraatsonderzoek

De grijze garnaal (Crangon crangon) is een belangrijke soort in Europa, zowel economisch als ecologisch. De voorbije jaren is de vraag naar grote levende garnalen (> 70mm) sterk gestegen, met een hogere economische waarde dan de gekookte garnaal. Jammer genoeg kunnen de vissers niet aan de vraag voldoen. Enerzijds door de stijgende vraag en anderzijds door de dalende beschikbaarheid uit het wild. Daarom zou deze soort een geschikte kandidaat zijn voor aquacultuur. Ondanks de hoge commerciële waarde is er nog maar weinig aandacht besteed aan het verbeteren van de kweekcondities van deze soort. Dit doctoraatsonderzoek heeft tot doel om de levenscyclus van de grijze garnaal in gevangenschap te sluiten door ieder levensstadium van deze soort te bestuderen. Tijdens dit doctoraatsonderzoek was het mogelijk om een volledig kweekprotocol te ontwikkelen van ei tot juveniel dat in de toekomst kan gebruikt worden als richtlijn voor de commerciële kweek van de grijze garnaal. Verder hebben we de mogelijkheid onderzocht om RNA interferentie te gebruiken als vaccinatie tegen het Crangon crangon bacilliform virus. Deze technologie is gekend om crustaceeën te beschermen tegen virussen die gevaarlijk zijn voor commerciële aquacultuur. Als laatste hebben we het viroom van zowel wilde als gecultiveerde garnalen onderzocht, waarbij er 16 nieuwe virussen werden ontdekt.

Uitnodiging